Η φαρμακευτική εταιρεία Merck ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περικοπή του λειτουργικού της κόστους κατά 2,5 δισ. δολάρια και ότι θα καταργήσει 8.500 θέσεις εργασίας, δηλαδή πάνω από το 10% του εργατικού δυναμικού της σε όλο τον κόσμο.

Η μείωση των θέσεων απασχόλησης θα είναι επιπλέον της μείωσης 13.000 θέσεων που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης της εταιρείας το 2011 και αφορούσε κυρίως διοικητικό προσωπικό. Η Merck προχωρά και πάλι σε αναδιάρθρωση, όπως και οι ανταγωνιστές της Pfizer, AstraZeneca και Sanofi τα τελευταία χρόνια, εξ αιτίας του ανταγωνισμού που υφίσταται από τα γενόσημα φάρμακα, της μείωσης των πωλήσεων σημαντικών φαρμάκων της και των αποτυχιών ή καθυστερήσεων διακεκριμένων πειραματικών φαρμάκων. Η μείωση των θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο της νέας αναδιάρθρωσης, θα προκύψει κατά το ήμισυ από τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος ήταν προστατευμένος έως τώρα στην εταιρεία, γνωστής από μακρού χρόνου για την ερευνητική ικανότητά της.