Η πλειοψηφία των CEOs σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένει ανάκαμψη της οικονομίας το 2010 ενώ θεωρεί ότι η Ασία θα είναι η πρώτη περιοχή που θα βγει από την κρίση με τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη να ακολουθούν.

Αυτό προέκυψε έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε η InterSearch Worldwide στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 500 CEOs, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Πρόεδροι επιχειρήσεων σχετικά με τις προσδοκίες τους γύρω από την ανάκαμψη της οικονομίας. Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι καθώς η ανάκαμψη θα ξεκινάει, η επιχειρησιακή λειτουργία με τις μεγαλύτερες ανάγκες στελέχωσης, είναι αυτή των πωλήσεων.