Με βάση τις αλλαγές στο διεθνές business messaging, ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης, επικεφαλής της συμβουλευτικής ομάδας για θέματα business messaging Morethan160, παρουσιάζει έναν οδηγό 218 σελίδων με τις νέες τάσεις από τις πλέον καταξιωμένες πλατφόρμες αποστολής SMS, RCS και OTT μηνυμάτων. Συγκεκριμένα, το εν λόγω whitepaper διατίθεται δωρεάν σε μορφή eBook, μέσα από τη σχετική σελίδα της Μorethan160.