Στη Διοικητική Ομάδα και το Διοικητικό Συμβούλιο της Nokia Ελλάδος εντάχθηκε η Σταυρούλα Χαρβάτη, η οποία ανέλαβε πρόσφατα τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ελλάδας και Αλβανίας, ανήκοντας στην ευρύτερη ομάδα του Mediterranean Cluster της Nokia. Σημειώνεται ότι η Σ. Χαρβάτη είναι στέλεχος με 20 χρόνια εμπειρίας, έχοντας εργαστεί σε αρκετούς κλάδους της αγοράς και σε πολυεθνικούς οργανισμούς, ενώ έχει ασχοληθεί με ολόκληρο το φάσμα του τομέα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Επικοινωνίας.