Η Παναγιώτα Αδάμ Senior Sales Consultant, ο Νίκος Σαρλής Senior Consultant Executive Search, ο Θάνος Μυτιληναίος Manager Executive Search and Selection, η Αναστασία Βενιζέλου HR Consultant και η Αγγελίνα Μιχαήλ Senior Recruitment Consultant.

Τη θέση του Senior Sales Consultant στην ICAP HR Outsourcing ανέλαβε στις 26 Μαΐου 2008 η Παναγιώτα Αδάμ. H Π. Αδάμ έχει εργαστεί ως Επιθεωρήτρια Πωλήσεων Κεντρικής. Ελλάδος στην Networth Α.Ε., καθώς και στις UCI Hellas και DENTEC INC.

Καθήκοντα Senior Consultant Executive Search & Selection ανέλαβε στις 23 Ιουνίου 2008 ο Νίκος Σαρλής. Ο Ν. Σαρλής έχει εργαστεί ως Βοηθός Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γ.Μ. & Μ. ΛΑΡΚΟ Α.Ε., καθώς και στις εταιρείες PRIAMOS S.A., Creme de la Creme και SHL.

Τη θέση του Manager Executive Search and Selection κατέλαβε στις 18 Αυγούστου 2008 ο Θάνος Μυτιληναίος. Ο Θ. Μυτιληναίος ασχολήθηκε με τη στελέχωση και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στελέχωσης στον όμιλο Barkers Norman Broadbent PLC στο Λονδίνο. Επίσης έχει εργαστεί για τις επιχειρήσεις Kapa Research και Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.

Η Χρέη HR Consultant στην ICAP ανέλαβε στις 25 Αυγούστου 2008 η Αναστασία Βενιζέλου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και ολοκληρώνει το Μεταπτυχιακό της στο τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καθήκοντα Senior Recruitment Consultant στην ICAP HR Outsourcing ανέλαβε από 1 Σεπτεμβρίου 2008 η Αγγελίνα Μιχαήλ. Η Α. Μιχαήλ έχει εργαστεί ως Στέλεχος Επιλογής & Εκπαίδευσης Προσωπικού στην UCI Hellas S.A. και στην SingularLogic S.A.