Οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο εμφανίζονται πρόθυμοι να μετακινηθούν για την εργασία τους είτε στο εσωτερικό της χώρας τους είτε στο εξωτερικό.

Η κινητικότητα αυτή ωστόσο εξαρτάται από την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης σύμφωνα με έρευνα της Manpower. Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 31.000 άτομα, διαπιστώθηκε ότι το 78% είναι διατεθειμένο να κινηθεί για την εργασία. Το 41% μάλιστα εμφανίζεται πρόθυμο να το κάνει μόνιμα και πάνω από το ένα τρίτο θα μετακινούνταν οπουδήποτε στον κόσμο, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι υψηλότερες αμοιβές και η ευκαιρία για προώθηση της καριέρας είναι οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για μία μετακίνηση. Σύμφωνα με την Manpower, 190 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν μακριά από τη χώρα γέννησής τους (το 3% του πληθυσμού). Το ποσοστό της κινητικότητας φαίνεται ότι εξαρτάται από το επίπεδο της εκπαίδευσης καθώς πάνω από 85% των κατόχων πανεπιστημιακών τίτλων θα κινούνταν σε σχέση με το 62% όσων διαθέτουν χαμηλότερη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση.

Όσοι κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο είναι επίσης πολύ πιθανό να έχουν ήδη μετεγκατασταθεί, σύμφωνα με την έρευνα. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 30 είναι πιο πρόθυμα να μετακινηθούν και οι άντρες είναι πιο πιθανόν να προτιμούν μία μακροπρόθεσμη μετακίνηση από ότι οι γυναίκες.

Σχετικά με τις χώρες – προορισμούς που προτιμώνται, στην κορυφή βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακολουθ.ούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία.