Μία πλήρη σειρά μεταπτυχιακών προγραμμάτων προσφέρει το IST College για το διδακτικό έτος 2010-2011.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε φοιτητές που κατέχουν ήδη έναν πρώτο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις σε συγκεκριμένο αντικείμενο ή να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις εφαρμοσμένες στις ανάγκες των επιχειρήσεων ή να εξειδικευθούν σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής της πληροφορικής.

Αναλυτικά το IST College προσφέρει:

3 Master’s στις Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες

 • MA in Marketing
 • MSc in Management
 • MSc in Health Services Management

8 Master’s στην Επιστήμη Υπολογιστών – Πληροφορική

 • MSc Modular in Computer Science
 • MSc in Software Engineering
 • MSc in Distributed Systems and Networks
 • MSc in Multimedia Technology
 • MSc in Distributed Data Management
 • MSc in Mobile Computing
 • MSc in Computer Networking Principles and Practice
 • MSc in Secure Computing Systems

6 Master’s στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 • MSc in Organisational Psychology
 • MSc in Health Psychology
 • LLM General
 • LLM in Maritime Law
 • LLM in International and Maritime Law
 • LLM in E-Commerce and Maritime Law.

Όλα τα προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση των αντίστοιχων Βρετανικών τίτλων σπουδών Master’s και η διάρκειά τους κυμαίνεται μεταξύ 12 και 24 μηνών, ανάλογα με τον τρόπο που έχει επιλέξει κάποιος να τα παρακολουθήσει, δηλαδή full time ή part time.

Επιπλέον, όλα τα προγράμματα συνδυάζουν την ανώτερη θεωρητική κατάρτιση, την εμπέδωση της βρετανικής οργανωσιακής κουλτούρας και τη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και πρακτικής που πρέπει να διαθέτει κάθε σύγχρονο στέλεχος στην αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένα προγράμματα Master’s γίνονται δεκτά, υπό προϋποθέσεις, και στελέχη επιχειρήσεων με μεγάλη εργασιακή εμπειρία χωρίς πρώτο τίτλο σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες www.ist.edu.gr.