Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) προχωρά στη διοργάνωση της 1ης Σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για θέσεις αυξημένης ευθύνης και γενικότερων καθηκόντων (general management). Επισημαίνεται δε, ότι από την έναρξη του Προγράμματος έχουν αποφοιτήσει Πανελλαδικά 3.120 στελέχη, που ήδη πραγματοποιούν επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα. Παράλληλα, απευθύνεται και σε επιτυχημένους μάνατζερ, με στόχο την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεών τους ώστε να συνδυάζονται με τη συνεχώς συσσωρευμένη εμπειρία τους.

Τέλος, σ’ αυτό μπορούν να φοιτήσουν σε κάποια αναλογία, νέα ακόμη στελέχη από όλους τους τομείς, που έχουν όμως σημειώσει ιδιαίτερη επίδοση στις σπουδές τους και επιθυμούν να συμπληρώσουν τις ελλείψεις τους σε θέματα Μάνατζμεντ, συμβάλλοντας έτσι στο δυναμισμό και τον προβληματισμό της ομάδας. Όλοι οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Τίτλοι Σπουδών: ΑΕΙ – ΤΕΙ & Επαγγελματική Εμπειρία τρία τουλάχιστον χρόνια ή αποδεδειγμένη οκταετή επαγγελματική εμπειρία και θέση ευθύνης. Το διδακτικό προσωπικό αποτελεί ένα συνδυασμό Καθηγητών με έμπειρους μάνατζερ, διακεκριμένους εισηγητές και προσωπικότητες από το χώρο των επιχειρήσεων.

Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2010. Το κόστος μπορεί να καλυφθεί με το 0,45% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρείες για την ενίσχυση των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες ΕΕΔΕ, τηλ. 210-21 12 000-9 Fax 210- 2112028, E-mail: [email protected], ΕΒΕΑ, τηλ: 210-3626236, 210-3382234), fax:210-3626644, e-mail:  [email protected].