Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009 η 63η και η 64η Σειρά Αθηνών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Αποφοίτησαν 50 Στελέχη Επιχειρήσεων από όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε εταιρείες που συμμετείχαν με Στελέχη τους στο Πρόγραμμα: Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, Αθηναϊκή Στρωματοποιία ΑΒΕΕ, Αρήτη ΑΕ, ΔΕΗ ΑΕ, Παραγωγή Γαστρονομικών Προϊόντων ΑΕ, Πλέστης ΑΕ, Προμότ Ε.Ι. Λαϊνόπουλος ΑΕ, ΣΙΚΑ Ελλάς ΑΕ, Χαλκόρ ΑΕ, Χαλυβουργία Ελλάδος ΑΕ, ΑCS AIR Courier – Διεθνείς Μεταφορές & Διευκ/σεις ΑΕΕ, BCI ΑΕ, Data Communication ΑΕ, EFG Eurobank Ergasias ΑΕ, Marfin Εγνατία Τράπεζα ΑΕ κ.ά.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για Στελέχη Επιχειρήσεων που διεξάγεται επιτυχώς με την αναγνώριση του Επιχειρηματικού κόσμου. Επισημαίνεται δε ότι στα 20 χρόνια λειτουργίας του έχουν αποφοιτήσει σε όλη την Ελλάδα 3.075 άτομα.

Οι διδάσκοντες είναι Καθηγητές, καταξιωμένοι Μάνατζερ και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η δε ποιότητα του Προγράμματος προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τίτλο σπουδών που χορηγείται στους αποφοίτους κατόπιν εξετάσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι σειρές 65η έως και 72η. Η έναρξη της 73ης Σειράς Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010. Περισσότερες πληροφορίες στο www.eede.gr.