Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη της 8ης σειράς του Μεταπτυχιακού επιπέδου Προγράμματος Οικονομικής Διοίκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 15η Oκτωβρίου 2010.

Το μοναδικό αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομικά στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, τα οποία επιθυμούν να ανελιχθούν στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή και σκοπό έχει την παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματική ειδίκευσή τους, στους βασικούς τομείς άσκησης της Οικονομικής Διοίκησης.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν ανώτατα στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων με αναγνωρισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος στους τομείς επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, με μεγάλη διδακτική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αποκτούν το δικαίωμα τακτικού μέλους στο Ινστιτούτο Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ) της ΕΕΔΕ, υπό την αιγίδα του οποίου, λειτουργεί ο σύλλογος αποφοίτων του Προγράμματος Οικονομικής Διοίκησης της ΕΕΔΕ.

Πληροφορίες: 210 2112000, φαξ 210 2112028, www.eede.gr, [email protected].