Μέσα στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης και του συνεπαγόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελείται σε κάθε τομέα του επιχειρείν, ο τρόπος και ο χώρος εργασίας δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστοι. Αντιθέτως, το λεγόμενο «digital workplace» αποτελεί σήμερα θεμέλιο λίθο κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στις απαιτήσεις της εποχής.

Ενώ το digital workplace οδηγεί σήμερα μία σειρά από ποικίλα projects στους περισσότερους κλάδους της αγοράς, το concept δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τον ψηφιακό χώρο εργασίας. Ως digital workplace μπορεί να θεωρηθεί η φυσική εξέλιξη του χώρου εργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό για τη διεξαγωγή της εργασίας. Οι τεχνολογίες αυτές μπορεί να κυμαίνονται από τις HR εφαρμογές και τις βασικές επιχειρηματικές εφαρμογές έως και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το instant messaging, τα εταιρικά social media εργαλεία, τα intranets και τα εταιρικά portals.

Ο όρος digital workplace είναι τόσο ευρύς προκειμένου να αποφύγει την παγίδα επικέντρωσης σε ένα συγκεκριμένο σύνολο τεχνολογιών. Ένας ορισμός αναφέρει ότι το digital workplace αποτελείται από ένα ολιστικό σύνολο πλατφορμών, εργαλείων και περιβαλλόντων εργασίας, το οποίο παραδίδεται με χρήσιμο, συνεκτικό και παραγωγικό τρόπο. Ο ορισμός αυτός δίνει έμφαση στην εμπειρία του εργαζομένου ή του ατόμου καθώς και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα «καλό» digital workplace είναι αυτό που μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός να είναι.

THE 8 QUESTIONS
Πολλές εταιρείες σήμερα ακολουθούν μία ευρύτερη προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το εταιρικό intranet μετασχηματίζεται σε ένα mobile «σημείο εισόδου» για συγκεκριμένες πλατφόρμες και εργαλεία μέσα στο πλαίσιο του digital workplace. Ωστόσο, πριν περάσουν το νέο αυτό κατώφλι, οι επιχειρήσεις και οι διευθύνσεις Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει πρώτα, όχι μόνο να καταρτίσουν μία digital workplace στρατηγική, αλλά και να την τοποθετήσουν υψηλά στην εταιρική ατζέντα.

Στη βάση αυτή, παραθέτουμε οκτώ βασικά ερωτήματα που θα πρέπει να θέσετε όταν σχεδιάζετε την ψηφιακή στρατηγική σας για τον χώρο εργασίας, η οποία είναι η κατάλληλη για τις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας σας.

  1 Γιατί μία επιχείρηση να υιοθετήσει ένα digital workplace;

Αν ο κίνδυνος που ενέχει η μη δράση δεν είναι αρκετός για να κινητοποιήσει μία εταιρεία, τα ίδια τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο ψηφιακός χώρος εργασίας καθιστούν το business case για τις σχετικές επενδύσεις και στρατηγικές άκρως ελκυστικό:

 • Προσέλκυση ταλέντου: Έρευνες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να διαλέξουν μία θέση εργασίας με χαμηλότερη αμοιβή αν τους προσφέρει τη δυνατότητα να εργάζονται μακριά από το γραφείο.
 • Παραγωγικότητα εργαζομένων: Οι οργανισμοί με δυναμικά και ισχυρά εταιρικά online κοινωνικά δίκτυα εμφανίζονται περισσότερο παραγωγικοί σε σύγκριση με τις εταιρείες που δεν αξιοποιούν τα σχετικά εργαλεία.
 • Ικανοποίηση εργαζομένων: Η προσαρμογή του χώρου εργασίας στις σύγχρονες εξελίξεις -τεχνολογικές, δημογραφικές και κοινωνικές- ενισχύει την ικανοποίηση και το engagement των εργαζομένων.
 • Διακράτηση εργαζομένων: Όταν η δέσμευση και η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ενισχύεται, αντίστοιχα αυξάνεται και το employee retention.
  2 Γιατί είναι το digital workplace τόσο σημαντικό για το employee experience;

Τα σημεία επαφής που έχουν οι εργαζόμενοι με το workplace διαδραματίζουν ένα ζωτικής σημασίας ρόλο στον τρόπο με τον οποίο κινητοποιούνται, ενημερώνονται και τελικά δεσμεύονται και αφιερώνονται σε αυτό που κάνουν. Ακριβώς όπως η τεχνολογία έχει καταστεί ένα κρίσιμο κομμάτι της προσωπικής μας ζωής, το τεχνολογικό περιβάλλον του χώρου εργασίας είναι επίσης μεγάλης σημασίας για την εμπειρία του εργαζόμενου. Σε αυτή τη μετασχηματιστική εποχή των υπερσύγχρονων εταιρειών, η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής. Ειδικά για τις εταιρείες με μεγάλο και διάσπαρτο ανθρώπινο δυναμικό, η ταχεία καινοτομία απαιτεί σύγχρονα εργαλεία που μπορούν αποτελεσματικά να συμβάλλουν στην πλήρη ενημέρωση όλων των εργαζομένων.

Αυτή η απαίτηση, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εστίαση στην ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή, τα ευέλικτα ωράρια εργασίας και την ικανότητα να εργάζεται κανείς από οπουδήποτε, σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν στους ανθρώπους τους μία mobile εμπειρία. Το να επιτρέπεται στο ανθρώπινο δυναμικό να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του και να έχει πρόσβαση σε πληροφορία όπου και αν βρίσκεται και όποτε το επιλέξει, αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης στο ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον για την προσέλκυση του ταλέντου και τη δημιουργία της απαραίτητης θετικής εμπειρίας για τον εργαζόμενο προκειμένου μία εταιρεία να θριαμβεύσει.

  3 Τι καθορίζει την αλλαγή στην επικοινωνία στο digital workplace;

Ένας από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες που προωθούν την digital workplace επικοινωνία είναι η μεταβολή στη δημογραφία του ανθρώπινου δυναμικού. Οι εταιρείες αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις ποικίλες ανάγκες των πολλαπλών γενεών που αποτελούν το σύγχρονο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς τα χαρακτηριστικά του εξακολουθούν να μεταβάλλονται διαρκώς. Οι millennials αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη ηλικιακά ομάδα στο εργατικό δυναμικό, και η δέσμευση αυτής της γενιάς έχει εξελιχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα. Σύμφωνα με μελέτη της Microsoft, 67% των ανθρώπων χρησιμοποιούν προσωπικές συσκευές στην εργασία τους, ανεξάρτητα από την επίσημη Bring-Your-Own-Device πολιτική της εταιρείας τους. Αυτή η τάση εξακολουθεί να διευρύνεται καθώς οι εργαζόμενοι, κυρίως οι millennials, αισθάνονται περισσότερο engaged και κινητοποιημένοι όταν μπορούν να χρησιμοποιούν τις δικές τους συσκευές για εργασιακούς σκοπούς.

Παράλληλα, υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα των εργαζομένων που δεν βρίσκονται σε κάποιο γραφείο. Περισσότερο από το 70% των εργαζομένων δεν κάθεται σε ένα γραφείο και δεν έχει πρόσβαση σε εργαλεία επικοινωνίας. Κανένα email, intranet ή άλλο ψηφιακό σημείο επαφής με την εταιρεία. Οι νέες επιχειρηματικές προκλήσεις δεν μπορούν, προφανώς, να αντιμετωπιστούν με τα μέχρι τώρα περιορισμένα κανάλια επικοινωνίας. Και αυτό αποτελεί έναν βασικό λόγο για τον οποίο το να καταστήσει μία εταιρεία τα εργαλεία επικοινωνίας της διαθέσιμα στις προσωπικές συσκευές των εργαζομένων είναι πλέον παραπάνω από απαραίτητο. Οι mobile πλατφόρμες που διευκολύνουν την επικοινωνία των εργαζομένων είναι πλέον απαραίτητες για τη σύνδεση των μέχρι σήμερα διασκορπισμένων εταιρειών. Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέχρι το 2020 αναμένεται να υπάρχουν 639 εκατομμύρια paid users των εταιρικών κοινωνικών δικτύων.


  4 Ποιες είναι οι βασικές περιπτώσεις χρήσης (use cases) για το digital workplace;

Όταν εξετάζουν τις κορυφαίες περιπτώσεις χρήσεις που πρέπει να καλύπτει η digital workplace στρατηγική τους, πιθανότατα οι περισσότερες εταιρείες θα καταλήξουν σε παρόμοια συμπεράσματα: Θα έχουν ένα κομμάτι που θα αφορά στην επικοινωνία και θα περιλαμβάνει το διαμοιρασμό διαφόρων κρίσιμης σημασίας πληροφοριών. Ένα κομμάτι που θα αφορά στη γνώση, και το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με τα δομημένα δεδομένα, για τα οποία η ευκολία ανεύρεσης είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα κομμάτι που θα αφορά στη συνεργασία και στη διευκόλυνση της ομαδικής εργασίας. Και τέλος, θα υπάρχει και ένα κομμάτι που θα αφορά στις διαδικασίες, οι οποίες σε γενικές γραμμές καλύπτουν περιοχές όπως οι διαδικασίες Enterprise Resource Planning, ΗR και CRM. Πρόκειται για μία ευρεία, αλλά χρήσιμη, άποψη του digital workplace.

  5 Ποια είναι τα βασικά target groups για το digital workplace;

Οι knowledge workers θεωρούνται συνήθως ως οι κύριοι χρήστες ενός digital workplace και οι τρέχουσες σχετικές στρατηγικές συχνά σχεδιάζονται ειδικά για αυτούς τους εργαζόμενους. Ωστόσο, οι σύγχρονες εταιρείες εξακολουθούν να έχουν process workers οι οποίοι κάθονται στο γραφείο και κάνουν δουλειές σχετικά με τα λογιστικά, τις προμήθειες κ.ά. Δεν εργάζονται σε έργα που απαιτούν συνεργασία, αλλά αντιθέτως έχουν περισσότερο καθημερινά καθήκοντα ρουτίνας. Ακόμα, υπάρχει το μεγάλο πεδίο των εκτός γραφείου εργαζομένων -non desk workers- που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού σε πολλές επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουν καμία εσωτερική πρόσβαση. Σε αυτή την απομακρυσμένη ομάδα χρηστών, θα μπορούσε κάποιος να προσθέσει τους προσωρινούς εργαζόμενους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και όλους όσοι δεν βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη. Μέχρι πρόσφατα, αυτοί οι άνθρωποι δεν καλύπτονταν από μία τυπική digital workplace στρατηγική η οποία ήταν προσβάσιμη μόνο μέσω εταιρικών συσκευών. Για αυτό και η παροχή mobile πρόσβασης μέσω των προσωπικών συσκευών των εργαζομένων αποτελεί μία από τις κρίσιμες απαιτήσεις στο σημερινό ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον.

  6 Πώς ευθυγραμμίζονται οι ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων με τις βασικές περιπτώσεις χρήσης;

Από τη στιγμή που θα έχετε αναγνωρίσει και καθορίσει ποιες ομάδες εργαζομένων είναι ο στόχος, μπορείτε να καθορίσετε τις ανάγκες κάθε περίπτωσης χρήσης, με βάση τις βασικές κατηγορίες: Επικοινωνία, Γνώση, Διαδικασίες και Συνεργασία. Οι non-desk εργαζόμενοι, για παράδειγμα, κατά πάσα πιθανότατα δεν έχουν μεγάλη ανάγκη για συνεργατικά εργαλεία. Δεν εργάζονται σε ομαδικά projects, δεν μοιράζονται έγγραφα και αρχεία, ωστόσο θα θέλουν να λαμβάνουν την εσωτερική επικοινωνία. Θα έχουν επίσης συγκεκριμένες ανάγκες γνώσης, όπως πρόσβαση σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο, τις σχετικές με την ασφάλεια οδηγίες και το εγχειρίδιο των εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες, θα θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις ημέρες άδειάς τους, για παράδειγμα, και γενικότερα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες αυτο-εξυπηρέτησης των εργαζομένων που αναπτύσσει η εταιρεία.

  7 Ποια είναι η διαδρομή της digital workplace στρατηγικής σας;

Ο καθορισμός των περιπτώσεων χρήσης και η ευθυγράμμισή τους με τις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων μέσα στην εταιρεία είναι το πρώτο κομμάτι στον σχεδιασμό της στρατηγικής για τον ψηφιακό χώρο εργασίας. Τις περισσότερες φορές δεν θα έχετε διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες από την πρώτη μέρα. Αντιθέτως, θα πρέπει να ακολουθήσετε την προσέγγιση «ένα βήμα κάθε φορά» για να χαράξετε τη διαδρομή του digital workplace. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες ξεκινούν εστιάζοντας στην επικοινωνία, καθώς αυτή είναι για εκείνες η κορυφαία ανάγκη. Από εκεί μπορεί να αναβαθμίσουν τις πλατφόρμες που αφορούν σε διαδικασίες και συνεργασία και ου το καθεξής. Μία τέτοια σταδιακή στρατηγική σηματοδοτεί μία τεράστια αλλαγή, καθώς μόλις δυο χρόνια πριν οι περισσότερες εταιρείες προσπαθούσαν να ανταποκριθούν με τη μία σε όλες τις ανάγκες του digital workplace. Πολύ συχνά αυτή η προσέγγιση ενείχε παρατεταμένες περιόδους σχεδιασμού και οδηγούσε στην εξάντληση των ομάδων του έργου, οι οποίες σπάνια θα είχαν τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των έργων και για τη διεξαγωγή των απαραίτητων βελτιώσεων, που θα προέκυπταν με την εκκίνηση της εφαρμογής του έργου.

Είναι σημαντικό να θυμάται κάποιος ότι μία ψηφιακή στρατηγική για τον χώρο εργασίας είναι ένα πρόγραμμα και όχι ένα μεμονωμένο έργο και η εφαρμογή του θα πρέπει να ξεκινάει λαμβάνοντας υπόψη τα εσωτερικά και εξωτερικά insights του ανθρώπινου δυναμικού, και να ακολουθεί η σταθερή καταγραφή του παλμού και του feedback σε συνδυασμό με την ψηφιακή παρουσία και συμμετοχή της διοίκησης.

  8 Ποια είναι τα κριτήρια σε ό,τι αφορά στην επιλογή τεχνολογίας;

Χωρίς αμφιβολία οι διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις είναι πολλές. Με ποια κριτήρια, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει η επιλογή των πλέον κατάλληλων; Η εμπειρία του χρήστη, εν προκειμένω του εργαζόμενου, είναι ίσως ο κορυφαίος παράγοντας στην επιλογή τεχνολογιών που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του digital workplace. Αν η λύση δεν παρέχει εξαιρετική εμπειρία και δεν λειτουργεί καλά με όρους προσβασιμότητας, οι χρήστες θα στραφούν σε εναλλακτικές λύσεις. Το δεύτερο κριτήριο θα πρέπει να είναι η απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το ποιες περιπτώσεις χρήσης θα είναι διαθέσιμες στις προσωπικές φορητές συσκευές των εργαζομένων και ποιες θα πρέπει να περιορίζονται στις συσκευές που παρέχονται από την εταιρεία. Αυτό το ερώτημα είναι καθοριστικό σε ό,τι αφορά στην επιλογή της τεχνολογίας. Η υποστήριξη των mobile χρηστών θα πρέπει να αποτελεί κομμάτι οποιασδήποτε επιτυχημένης digital workplace στρατηγικής, ειδικά στις μεγάλες και διάσπαρτες εταιρείες, καθώς αυτό θα επιτρέψει μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε ό,τι αφορά στην επικοινωνία και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων – συμπεριλαμβανομένων mobile online συσκέψεων, online εκπαίδευσης, video learning κ.ά.