Για τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα άτομα και οι επιχειρήσεις σε επίπεδο κάλυψης ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών αναγκών, αλλά και για την ηγετική θέση που κατέχει η MetLife Alico, μίλησε στο HR Professional ο Γιώργος Κώτσαλος, Deputy Manager Corporate Sales της Εταιρείας.

HR Professional: Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα σε επίπεδο παροχών;

Γιώργος Κώτσαλος: Οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι σήμερα στη χώρα μας είναι πολλαπλές. Οι αλλαγές σε συστήματα, θεσμούς και κεκτημένα της Ελληνικής Κοινωνίας είναι ραγδαίες και επηρεάζουν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μια σημαντική αλλαγή που βιώνουμε ως πολίτες εργαζόμενοι είναι αυτή των παροχών του Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης που μέχρι τώρα είχαμε και θεωρούσαμε ως δεδομένες.

Τόσο στον τομέα της Υγείας, όσο και στις παροχές Συνταξιοδότησης, τα δεδομένα αλλάζουν σημαντικά, ανοίγοντας ιδιαίτερα την ψαλίδα αναπλήρωσης τόσο των αναγκών για την Υγεία όσο και του Εισοδήματός μας μετά τη συνταξιοδότηση.

Ο Έλληνας ασφαλισμένος θα πρέπει να αντιμετωπίσει δραστικά και άμεσα αυτή την πρόκληση και να προνοήσει ατομικά για την κάλυψη των δικών του αναγκών και στους δύο τομείς. Ο εργοδότης, μέσω των Ομαδικών Προγραμμάτων, μπορεί να τονίσει εμφατικά το Κοινωνικό Πρόσωπο της Επιχείρησής του, μέσα σε ένα περιβάλλον που επιδεινώνεται διαρκώς.

Η MetLife Alico, εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, σχεδιάζει την Ομαδική Ασφάλιση Ζωής, Υγείας και Σύνταξης στα «μέτρα» των πραγματικών αναγκών των εργαζομένων κάθε εταιρείας. Διαθέτει τη γνώση και την εμπειρία, παρακολουθεί τις εξελίξεις του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, ενημερώνει τους πελάτες της και διαμορφώνει πρωτοποριακά προϊόντα που καλύπτουν διαχρονικές ανάγκες.

Εκσυγχρονίζει τα προϊόντα Ζωής, παρακολουθώντας τις τοπικές και διεθνείς κλαδικές μελέτες αλλά και προσφέρει διαφοροποιη- μένες λύσεις στα μέτρα κάθε επιχείρησης (μικρής, μικρομεσαίας, ελληνικής, πολυεθνικής). Επίσης, δημιουργεί ειδικά «πακέτα προστασίας» της οικογένειας σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων ή ατυχημάτων σε επαγγελματικό ταξίδι.

Παρέχει αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου διαχειριστικές υπηρεσίες και φροντίζει να επικοινωνεί αποτελεσματικά το Πρόγραμμα στους Ασφαλισμένους της, αναδεικνύοντας την ύψιστη αξία του. Πρωτοπορεί στη συστηματική προστασία και εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων της, ανταποκρινόμενη στην εμπιστοσύνη με την οποία την περιβάλλουν οι πελάτες της.

HR Professional: Πώς ανταποκρίνεται ο κλάδος των Ομαδικών Ασφαλίσεων εν μέσω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που βιώνει ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος;

Γιώργος Κώτσαλος: Η αγορά των Ομαδικών Ασφαλίσεων παρου-σιάζει δυναμική ανάπτυξη που, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, τα περασμένα 2 χρόνια υπερβαίνει το 18%, σε αντίθεση με την υποχώρηση της συνολικής Αγοράς Ζωής κατά ~7%. Την ίδια περίοδο ο ευαίσθητος τομέας των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων παρουσιάζει ανάπτυξη που πλησιά- ζει το 40%!

Η τάση αυτή εδραιώνει ακόμα πιο πολύ την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου στις δυνατότητες της Ομαδικής Ασφάλισης, σε καιρό βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και την καθιερώνει, αυτοδίκαια, στη συνείδηση Εργοδοτών και Εργαζομένων, ως ουσιώδη Πυλώνα του Ασφαλιστικού μας Συστήματος και Δυναμικό Εργαλείο Ανάπτυξης σε εποχές προκλήσεων.

Όπως αποδεικνύεται από τη διαχρονικά σταθερή αναπτυξιακή της πορεία, η Ομαδική Ασφάλιση σήμερα, καλύπτει με αποτελεσματικότητα και ευελιξία, το διαρκώς αυξανόμενο κενό που δημιουργείται από την υποχώρηση της Κοινωνικής Ασφάλισης, τόσο στον τομέα των Συντάξεων όσο και σε αυτόν της Υγείας.

Η Ομαδική Ασφάλιση, με δυναμική παρουσία σχεδόν 5 δεκαετιών στη χώρα μας, έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό που αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού τζίρου της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας Ασφαλειών Ζωής στην Ελλάδα, αποδίδοντας ως αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους, ποσό που προσεγγίζει τα 5 δις € κατά την τελευταία τριετία.


HR Professional: Ποια είναι η θέση της MetLife Alico στο συγκεκριμένο κλάδο;

Γιώργος Κώτσαλος: Η MetLife Alico αποτελεί τον  στρατηγικό συνεργάτη των πιο σημαντικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς, έχοντας κατακτήσει διαχρονικά την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των Πελατών της για την αξιοπιστία και την ποιότητα του ασφαλιστικού της έργου. Η μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία της MetLife Alico σε τοπικό επίπεδο ξεκινάει από το 1964, όταν εγκαταστάθηκε στην ελληνική αγορά.

Στα σχεδόν 50 χρόνια που δραστηριοποιούμαστε στον ελληνικό χώρο, έχουμε αφιερώσει και επενδύσει σημαντικούς πόρους στον σχεδιασμό, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και την εξυπηρέτηση των Ομαδικών Προγραμμάτων. Με συνετή στρατηγική και με βασικές αρχές την προστασία των ασφαλισμένων μας, τη φερεγγυότητα και τον επαγγελματισμό, κατακτήσαμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου.

Σήμερα διατηρούμε το υψηλότερο μερίδιο αγοράς με περισσότερες από 1.400 κορυφαίες Ελληνικές και Διεθνείς Επιχειρήσεις. Δηλαδή 1 στις 3 ασφαλισμένες εταιρείες, με 380.000 εργαζόμενους, έχουν επιλέξει να ασφαλίσουν το προσωπικό τους στην MetLife Alico στην Ελλάδα.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι διατηρούμε μερίδιο αγοράς στα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα που υπερβαίνει το 40%. Έχουμε επενδύσει σε μία ομάδα από περισσότερα από 50 εξειδικευμένα στελέχη, αφοσιωμένα στην εξυπηρέτηση των Ομαδικών Προγραμμάτων, που παρακολουθούν τις εξελίξεις και προσαρμόζουν διαρκώς προγράμματα και υπηρεσίες στις σύγχρονες ανάγκες, υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις των εταιρικών και ατομικών πελατών μας, των ασφαλισμένων μας.

Ταυτόχρονα, μέσω της υποστήριξης της μητρικής μας εταιρείας, της MetLife Inc., παγκόσμιου ηγέτη στην παροχή Ασφαλειών Ζωής με 140 χρόνια παρουσίας σε περισσότερες από 50 χώρες, αξιοποιούμε τη διευρυμένη τεχνογνωσία στην υποστήριξη ιδιαίτερα εξειδικευμένων εταιρικών αναγκών όπως διαφοροποιημένες επενδυτικές επιλογές, εξειδικευμένες αναλογιστικές μελέτες, κ.λπ.

HR Professional: Ποια είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής της ασφαλιστικής εταιρείας που θα αναλάβει την ευθύνη εξυπηρέτησης του προγράμματος της Ομαδικής Ασφάλισης για το προσωπικό μίας επιχείρησης;

Γιώργος Κώτσαλος: Την τελευταία 5ετία η πολιτεία έλαβε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου πλαισίου μέτρων ελέγχου των ασφαλιστικών εταιριών. Σε συνδυασμό με το Solvency II το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί, σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις, εντός του 2014 το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στο να εκλείψουν στο μέλλον φαινόμενα που ταλαιπώρησαν τόσο την ασφαλιστική αγορά όσο και τους ασφαλισμένους και να βελτιώσει το βαθμό αξιοπιστίας.

Αλλά ακόμα και σε ένα περιβάλλον πιο δομημένο και ελεγχόμενο, οι εταιρείες που επιθυμούν να προβούν σε ένα Ομαδικό Πρόγραμμα για το Ανθρώπινο Δυναμικό τους θα πρέπει να αξιολογήσουν τα ελάχιστα κριτήρια που θα εξασφαλίσουν τη διάρκεια και ανταποδοτικότητα των παροχών. Το μέγεθος και η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και αξιοπιστία της εταιρείας στο χώρο των ομαδικών προγραμμάτων, η κεφαλαιακή επάρκεια και φερεγγυότητα, καθώς και η κερδοφορία, είναι ορισμένα μόνο από τα κριτήρια που αξιολογούν οι εταιρείες.

Επιπρόσθετα, η δυνατότητα σχεδιασμού σύγχρονων, ευέλικτων και βιώσιμων προγραμμάτων στα «μέτρα» και τις ανάγκες της κάθε εταιρείας και η καλή «μαρτυρία» από ικανοποιημένους πελάτες, είναι εξίσου σημαντικά και αξιολογούνται με υπευθυνότητα από τις εταιρείες.


HR Professional: Η MetLife Alico εξυπηρετεί σήμερα τις πιο σημαντικές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες του Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ποιες είναι οι βασικές τάσεις που διακρίνετε;

Γιώργος Κώτσαλος: Το σύνολο των εργοδοτών αναζητούν λύσεις για αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων, έλεγχο του εταιρικού κόστους και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Αναγνωρίζουν την αξία των ομαδικών προγραμμάτων και επιθυμούν να τα διατηρήσουν σε κόστος που να είναι προσιτό στις υπάρχουσες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Οι τάσεις, όπως τις διακρίνουμε από το σύνολο των εταιρικών πελατών που έχουμε την τιμή να εξυπηρετούμε, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Α. Ομαδικά Προγράμματα Ζωής και Υγείας
– Παροχές Ζωής

Είναι γνωστή η ελλειμματική κάλυψη από την Κοινωνική Ασφάλιση των «καταστροφικών περιστατικών» (απώλεια ζωής, αναπηρία), καθώς καλύπτει τη χηρεία ή αναπηρία με ένα ελάχιστο «προνοιακό εισόδημα» 300€ – 400€ μηνιαίως.

Σε αναγνώριση αυτής της ουσιαστικής ανάγκης, οι εργοδότες, μέσω των εταιρικών προγραμμάτων ενεργοποιούν ή ενδυναμώνουν παροχές στους ακόλουθους άξονες:
1. Ασφάλεια Ζωής και Αναπηρίας με στόχο την κάλυψη του εργαζόμενου και της οικογένειάς του σε επίπεδα των 3 ετήσιων εισοδημάτων.
2. Παροχή Family Protection: Περαιτέρω εξασφάλιση ενός μηνιαίου σταθερού εισοδήματος των 500€ – 1000€, για τον ίδιο ή την οικογένειά του, ώστε να αντιμετωπίσει καθημερινές και πάγιες ανάγκες για τουλάχιστον 3 χρόνια σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητας.

– Παροχές Υγείας
Κυρίαρχος προσανατολισμός είναι η συγκράτηση του κόστους με επαρκή κάλυψη για σοβαρές περιπτώσεις και ελεγχόμενο κόστος. Τα εταιρικά προγράμματα επανασχεδιάζονται και προσαρμόζονται με παροχές που δίνουν έμφαση στα σοβαρά περιστατικά και λιγότερο στα καθημερινά όπως π.χ. το κρυο- λόγημα. Οι εργοδότες ενεργοποιούν παροχές που ως εφάπαξ, μέσω ενός ειδικού κεφαλαίου πρόσθετης οικονομικής στήριξης ύψους 5.000€ έως 10.000€, θα σταθούν οικονομικά στο πλευρό της οικογένειας σε μία σοβαρή ασθένεια, όπως καρκίνος, εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα κ.λπ.

Στη MetLife Alico, ανταποκρινόμενοι σε αυτή την τάση έχουμε επενδύσει στο ολοκληρωμένο σύστημα Alico Benefit Club που εξασφαλίζει στον εργαζόμενο και την οικογένειά του παροχές υγείας υψηλής αξίας και στον εργοδότη μακροχρόνια βιωσιμότητα και έλεγχο του κόστους με τα ακόλουθα κύρια οφέλη:
– Συγκράτηση κόστους μέσω προσυμφωνημένων τιμολογίων για καλύτερο οικονομικό προϋπολογισμό των εργοδοτών και των ασφαλισμένων.
– Γεωγραφική Διασπορά μέσω 24 Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, 29 Διαγνωστικών Κέντρων και 1.850 Ιατρών πανελλαδικά.
– Συντονισμός όλων των υπηρεσιών μέσω του 24ωρου τηλεφωνικού κέντρου.
– Οικονομική διευκόλυνση του ασφαλισμένου μέσω απευθείας πληρωμών και συμψηφισμού της συμμετοχής του Κυρίου Φορέα Ασφάλισης.

Η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων μας στις υπηρεσίες του Alico Benefit Club αποδεικνύεται από τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στην τελευταία τετραετία οι κλήσεις προς το τηλεφωνικό κέντρο του Alico Benefit Club πενταπλασιάστηκαν ενώ τα ραντεβού με τους συμβεβλημένους ιατρούς του δικτύου αυξήθηκαν κατά 7,5 φορές!

Το Alico Benefit Club αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά Ομαδικών Προγραμμάτων. Παράλληλα, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, μέσα στο επόμενο διάστημα θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των ασφαλισμένων μας για την πρόληψη και την προώθηση ενός υγιέστερου τρόπου διαβίωσης μέσω προγραμμάτων Wellness και Prevention.


B. Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
Σε ό,τι αφορά στα συνταξιοδοτικά προγράμματα παρατηρούμε ενίσχυση των συνταξιοδοτικών λογαριασμών των μελών με εργοδοτικές εισφορές και προσθήκη συστημάτων εθελοντικής αποταμίευσης από τον εργαζόμενο ως αντίβαρο στη δραματική μείωση των προσδοκιών όσον αφορά στο ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών με τις διαρκείς αλλαγές που υφίσταται το σύστημα.

Είναι καθήκον μας να ενημερώσουμε, ιδιαίτερα τους νεότερους εργαζόμενους, και να τους παρακινήσουμε να χτίσουν από σήμερα τον προσωπικό συνταξιοδοτικό τους πυλώνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις και όλες τις προβλέψεις, η γενιά των σημερινών 30άρηδων αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών τους αναγκών.

Τα εθελοντικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, με ενδεχόμενη περαιτέρω ενίσχυση από τον εργοδοτικό προϋπολογισμό, είναι η βάση για την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης μετά τη συνταξιοδότηση. Για κάθε χρόνο που αναβάλλεται η έναρξη της συστηματικής αποταμίευσης, επιβαρύνεται – πολλαπλασιαστικά – η ανάγκη για αποταμίευση στο μέλλον, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα.

HR Professional: Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε σημαντικές εξελίξεις σχετικά με τα ελληνικά κρατικά ομόλογα και την επίδραση που θα έχουν στα Ίδια Κεφάλαια των εταιρειών. Ποιες ενέργειες έχετε υιοθετήσει;

Γιώργος Κώτσαλος: Στη MetLife Alico έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και ενέργειες οι οποίες σε συνδυασμό με την ισχυρή οικονομική θέση που έχουμε οικοδομήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, προασπίζουν κατά τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο τα συμφέροντα των ασφαλισμένων μας.

Πιο συγκεκριμένα:
– Πρόθεσή μας είναι να διατηρούμε επαρκή κεφάλαια με βάση το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε η Εταιρεία να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλες τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους της, υπερβαίνοντας πάντοτε τις απαιτήσεις Φερεγγυότητας που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.
– Σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία προς την αρμόδια Εποπτική Αρχή, το περιθώριο φερεγγυότητας της Εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, διαμορφώνεται στο 180%. Αντίστοιχα, το Εποπτικό περιθώριο φερεγγυότητας της MetLife Alico προσεγγίζει το 500%.
– Έχουμε αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αναμενόμενη απομείωση της αξίας των Ομολόγων ελληνικού Δημοσίου στο χαρτοφυλάκιό μας, με την υποστήριξη της Έδρας καθώς και μέσα από το συσσωρευμένο πλεόνασμα των Ιδίων Κεφαλαίων.
– Αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία της MetLife Inc. στον τομέα των επενδύσεων η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, μειώνοντας την έκθεσή της σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και επενδύοντας σε ομόλογα υψηλής αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί υψηλή ρευστότητα.