Ως μια από τις 100 πιο Δίκαιες Εταιρείες της Αμερικής, σύμφωνα με την αξιολόγηση του περιοδικού Forbes και του ανεξάρτητου Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού ερευνών JUST Capital αναδείχθηκε η MetLife Inc. (NYSE: MET). Σημειώνεται ότι για την κατάρτιση της λίστας Forbes JUST 100, αξιολογούνται οι 1.000 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες των Η.Π.Α. βάσει κριτηρίων, όπως η παροχή δίκαιων αμοιβών, η επένδυση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, η ηθική και ακέραιη συμπεριφορά, ο σεβασμός και η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, οι καλές εργοδοτικές παροχές και η υποστήριξη της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.