Σύμφωνα με νέα έρευνα της MetLife UK, με δείγμα 900 εργαζόμενους και 300 εργοδότες, το 59% των εργαζόμενων θα αναζητούσε νέα εργασία αν δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργασιακές τους αξίες, με ένα 32% να υποστηρίζει ότι η σχέση του με τον εργοδότη του έχει αποδυναμωθεί. Επιπρόσθετα, το 70% τόνισε ότι θα εργαζόταν πιο σκληρά για έναν εργοδότη που θα το έκανε να αισθάνεται εργασιακή ασφάλεια και ένα 52% σημείωσε μια άδικη κατανομή των καθηκόντων, η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση. Ως εκ τούτου, το 54% των εργαζομένων έχει σκεφτεί να φύγει από την εταιρεία του μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Επιπλέον, αναφορικά με τους λόγους που θα ωθούσαν τα άτομα να παραμείνουν στην υπάρχουσα θέση τους, το 65% ανέφερε τις μεγαλύτερες απολαβές, το 62% την ασφάλεια της εργασίας του, το 40% τη μέριμνα του εργοδότη για το wellbeing του και το 39% τη μέριμνα για την ψυχική υγεία. Τέλος, το 73% των εργαζομένων εξήγησε ότι θα εργαζόταν πιο σκληρά για έναν εργοδότη που νοιάζεται για αυτό και το 68% υπογράμμισε ότι ένας εργοδότης που νοιάζεται για το ανθρώπινο δυναμικό τού θα προσελκύσει τα καλύτερα ταλέντα.