Μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι ανοιχτές οι αιτήσεις συμμετοχής για τον 3ο κύκλο του προγράμματος Metro Τalent Challenge, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και θα διαρκέσει συνολικά 6 μήνες. Το εν λόγω πρόγραμμα αξιοποίησης αποφοίτων της Metro AEBE απευθύνεται σε απόφοιτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων, έως 28 ετών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακής εμπειρίας στο λιανεμπόριο.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί μέσα από τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας, ενώ οι υποψήφιοι θα προσκληθούν για συνέντευξη στα Κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Οι 5 συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Όμιλο, να συμμετάσχουν σε «shadowing program», γνωρίζοντας τις καθημερινές προκλήσεις, που καλείται να διαχειριστεί κάθε Διεύθυνση και να λάβουν «on the job training», αναλαμβάνοντας όλους τους ρόλους εντός του καταστήματος, δίπλα σε έναν έμπειρο επαγγελματία.

Στη συνέχεια, θα λάβει χώρα μια σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια και εκπαιδεύσεις από έμπειρους επαγγελματίες και στελέχη της εταιρείας, ενώ στο τελευταίο στάδιο οι συμμετέχοντες θα περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, αναλαμβάνοντας ένα δικό τους project. Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αμείβονται σε μηνιαία βάση και θα λαμβάνουν κανονικά την άδεια που δικαιούνται, ενώ, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, θα απορροφηθούν σε μία από τις διοικητικές θέσεις του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας.