Η Metro (My market, Metro Cash & Carry) και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχεδίασαν την «Ακαδημία Στελεχών Metro».

Το πρόγραμμα αφορά στελέχη των καταστημάτων λιανικής My market και χονδρικής Metro Cash & Carry, περιλαμβάνει μαθήματα που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών ενός καταστήματος και υλοποιείται από μια ομάδα 12 κορυφαίων καθηγητών του Πανεπιστημίου.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, διάρκειας 9 μηνών, ξεκίνησε ήδη με τη συμμετοχή των πρώτων 25 στελεχών καταστημάτων. Η πορεία και εξέλιξη της Ακαδημίας, είναι συνδεδεμένη με το εκπαιδευτικό προφίλ του κάθε συμμετέχοντα στη Metro Learn, την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης της Metro.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος είναι οι νέες δεξιότητες που θα αποκτήσουν τα στελέχη, να μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν και στην καθημερινότητά τους, ενισχύοντας και αναπτύσσοντας τους ίδιους και τις ομάδες τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος προβλέπεται η πραγματοποίηση αξιολόγησης και παρουσιάσεις των εργασιών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων θα οδηγήσει στην έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης από το ΟΠΑ. Μέσα από τη σχετική της ανακοίνωση εξάλλου, η Metro ευχαριστεί το ΟΠΑ για την συνεργασία, αλλά και τον Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου που είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος.