Θετική ήταν η αποτίμηση της Metro ΑΕΒΕ για το 2023, καθώς οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις έφτασαν τα €1.590 δισ. (αύξηση 6%), τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ανήλθαν σε €77,5 εκατ. (αύξηση 26,5%) και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €31 εκατ. (αύξηση 9,6%).

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας σε σχέση με το 2022, απορρέει από τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις επενδυτικές της κινήσεις στην ανάπτυξη του δικτύου, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Παράλληλα, η Metro καταγράφει σημαντικό κοινωνικό-οικονομικό αποτύπωμα στη χώρα, απασχολώντας πάνω από 11.000 εργαζόμενους, με το ύψος των αμοιβών και των παροχών για το 2023 να ξεπερνά τα €208 εκατ., ενώ για το 2024, το ποσό αυτό αναμένεται να αυξηθεί κατά €17 εκατ. Τέλος, το 2023, η συμβολή της εταιρείας στην εθνική οικονομία, μέσω άμεσων και έμμεσων φόρων, αντιστοιχεί σε €103,5 εκατ..