Η Πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ Μαίρη Χατζάκου απέσπασε το Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας στα 4α Επιχειρηματικά Βραβεία Θαλής ο Μιλήσιος, τα οποία φέτος τίμησαν 12 γυναίκες που έχουν ξεχωρίσει η κάθε μία στη δική της διαδρομή και τομέα.

Πέρα από όλα τα άλλα, αξιοσημείωτες είναι οι πρωτοβουλίες της ΜΕΒΓΑΛ που στοχεύουν στη γυναικεία ενδυνάμωση. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ΜΕΒΓΑΛ ακολουθεί ένα μοντέλο λειτουργίας που βασίζεται σε ίσους όρους και ευκαιρίες για όλους, εφαρμόζοντας την αρχή της συμπερίληψης. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της, αφού το ποσοστό γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις είναι σήμερα 36%, πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα.

Πολλά τμήματα και διευθύνσεις διοικούνται από γυναίκες, όπως Διεύθυνση Εργοστασίου, Διασφάλιση Ποιότητας, Έρευνα & Ανάπτυξη, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Key Account, Νομική Υπηρεσία. Επιπλέον στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τα τρία μέλη είναι γυναίκες.