Μία ακόμα περιβαλλοντική εθελοντική δράση υλοποίησαν οι άνθρωποι της Μεβγάλ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγάπης Έργα για το Περιβάλλουν».

Συγκεκριμένα, έχοντας τη στήριξη της εταιρείας και του Σωματείου Εργαζομένων, άνθρωποι της εταιρείας βρέθηκαν με τις οικογένειές τους στην παραλία Ποταμός, στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όπου και συγκέντρωσαν σημαντική ποσότητα απορριμμάτων.

Τη διαχείριση των απορριμμάτων ανέλαβε ο Δήμος Θερμαϊκού, ο οποίος υποστήριξε τη δράση με προσωπικό και εξοπλισμό.