Υποτροφία για σπουδές στην ειδικότητα «Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων» της Ιδιωτικής Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προκηρύσσει η ΜΕΒΓΑΛ.

Ειδικότερα, η εταιρεία καλύπτει το κόστος των διδάκτρων των δύο σχολικών ετών, 2024-2025 και 2025-2026, ενώ η εν λόγω υποτροφία αφορά αποκλειστικά στα παιδιά οικογενειών παραγωγών που έχουν συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη ΜΕΒΓΑΛ για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψηφίοι θα πρέπει να φοιτούν τη σχολική χρονιά 2023-2024 στη Γ’ τάξη Λυκείου ή να είναι απόφοιτοι, ενώ θα κληθούν με τους γονείς τους σε προσωπική συνέντευξη με την Επιτροπή Εγγραφών της ΙΣΑΕΚ της Σχολής. Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 30η Ιουνίου.