Η Career Planner ανακοινώνει τη λειτουργία της δικτυακής της πύλης www.CareerPlanner.gr.

Η δικτυακή αυτή πύλη δημιουργήθηκε για να προσφέρει τόσο χρήσιμες πληροφορίες και λύσεις για την επαγγελματική σταδιοδρομία των υποψηφίων όσο και καινοτόμες ιδέες και χρήσιμα εργαλεία για τους επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μέσα από το www.CareerPlanner.gr, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικοί οργανισμοί παρουσιάζουν τα προγράμματά τους που σκοπό έχουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες των υποψηφίων και να δώσουν μια νέα ώθηση στην καριέρα τους, Εταιρείες Franchise προσφέρουν ευκαιρίες και λύσεις στους υποψηφίους δίνοντας μία άλλη διάσταση στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία αναπτύσσοντας την επιχειρηματικότητα,  επαγγελματίες από τον χώρο του freelancing παρουσιάζουν το έργο τους δίνοντας λύσεις στην ανεύρεση συνεργατών outsourcing αλλά και σύγχρονες εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού παρουσιάζουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους.

Η δικτυακή πύλη www.CareerPlanner.gr δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του τμήματος web developing της εταιρείας RDC Informatics.