Σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις στην Ελλάδα (ποσοστό 46%) αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας στο cloud, ενώ περισσότερες από μία στις δέκα επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση μιας cloud-based λύσης για τη διαχείριση της μισθοδοσίας.

Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν από έρευνα που διεξήγαγε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Σύμφωνα με την έρευνα (που διεξήχθη το φθινόπωρο του 2014 με τη μέθοδο του online ερωτηματολογίου σε στελέχη του τμήματος HR, σε δείγμα 165 ελληνικών επιχειρήσεων), δύο στις δέκα επιχειρήσεις δεν είναι ικανοποιημένες από τις δυνατότητες που τους προσφέρει το υφιστάμενο σύστημα για τη διαχείριση της μισθοδοσίας. Η ανερχόμενη τάση για υιοθέτηση λύσεων για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Μισθοδοσία, βασισμένων στο cloud υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό, από τη διοίκηση των εταιρειών. Το 75% των ερωτηθέντων παραδέχεται πως η επιχείρηση αναζητά νέους, καινοτόμους τρόπους υποστήριξης της λειτουργίας τους.

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν στραφεί, σε μεγάλο βαθμό, σε πιο ευέλικτα μοντέλα υποστήριξης της λειτουργίας τους, που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η συμβολή της διοίκησης στην υιοθέτηση αυτών των μοντέλων είναι τεράστια. Τρεις στις τέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις στηρίζουν τη δημιουργικότητα και πρωτοβουλία των εργαζομένων, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους σε πιο συνεργατικά, πιο δημιουργικά και ευέλικτα μοντέλα διαχείρισης. Απέναντι σε αυτήν την πρόκληση, η τεχνολογία είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός τους», σχολίασε ο Θοδωρής Πούλιας, Business Solutions Department Manager της Uni Systems.