Η Public χαράσσει νέα πορεία στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της μέσα από μια διαδραστική διαδικασία και επενδύει στην κουλτούρα συνεχούς feedback, υποστηρίζοντας την πρόοδο.

    HRforward: Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας σας ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού;

Μιχάλης Μέτος: Δεδομένης της δυναμικής της τροχιάς, η Public με υπεύθυνο τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, Talent Acquisition & Development Manager, συγχρονισμένη με τις διεθνείς τάσεις, ενισχύει το βηματισμό της αναφορικά με Talents Development & Succession Planning. H Συνεχής Εξέλιξη, η Αποτελεσματική Αξιολόγηση και η Συνεπής Διαδοχή, προσπερνά παραδοσιακές πρακτικές και συμβατικά στεγανά, με σκοπό την πρόοδο των ανθρώπων μας, την εμπέδωση της κουλτούρας συνεχούς Feedback και φυσικά τη συνεχή υποστήριξη στην πρόοδο του οργανισμού.

Δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη κάθε μέλους της οικογένειας Public, χαράσσουμε νέα πορεία στην αξιολόγηση των εργαζομένων μας, δρομολογώντας διαδραστική διαδικασία αξιολόγησης, με άμεσα, μεστά και κατανοητά συμπεράσματα που καταλήγουν σε συγκεκριμένα πλάνα ενεργειών. Η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και η διαμόρφωση ενός παραγωγικού και ευχάριστου εργασιακού κλίματος, που στοχεύει τόσο στην ανάδειξη των ταλέντων που πρωτεύουν, όσο και στην υποστήριξη των συναδέλφων με μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι των ενεργειών μας.

Τα προηγούμενα έτη η Public βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρόκληση να ανταποκριθεί σε παράλληλες αλλαγές και ανάγκες του οργανισμού. Ο πληθυσμός των Millennials ξεπέρασε το 70%, ενώ με τη συμπλήρωση ήδη 3 χρόνων από τον ερχομό του νέου CEO, η εμπορική μας στόχευση κατέστη ακόμη πιο δυναμική. Η ανάγκη για περισσότερο εστιασμένο talent management γίνεται όλο και εντονότερη για το σύνολο των εργαζομένων της, καθώς οι People Managers αναζητούν τους διαδόχους τους ανάμεσα στα μέλη των ομάδων τους, οι high performers επιζητούν κίνητρο επιβεβαίωσης των επιτυχιών τους, ενώ ταυτόχρονα οι low performers συνάδελφοι με περιθώρια βελτίωσης χρειάζονται μία στρατηγική performance & development management, ώστε με Mentoring & Coaching να επιτύχουμε την ανάπτυξη και διακράτησή τους.

    HRf.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2018 και μέσα από ποιες δράσεις σχεδιάζετε να τις επιτύχετε;

M. M.: Οι θεμελιώδεις πυλώνες της HR στρατηγικής μας συνοψίζονται στους ακόλουθους:
Εστίαση στη Διαχείριση της Απόδοσης

Το 2018 επιχειρείται διαχείριση της Απόδοσης, με:
• Εκτίμηση της επαγγελματικής συμπεριφοράς και των αποδεδειγμένων δεξιοτήτων.
• Αντικατάσταση των αριθμητικών δεικτών με συνεχές ποιοτικό feedback ανάπτυξης σε κλίμα συνεχούς feedback προϊσταμένου/εργαζόμενου.
• Ανάδειξη και ενθάρρυνση των ταλέντων στην πράξη και με συνέπεια.
• Χτίσιμο πλάνου ενεργειών ανάπτυξης για τους συναδέλφους με μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης.
• Εστίαση στο «Τι» αλλά και στο «Πώς», ενδυναμώνοντας έτσι το Engagement των ανθρώπων μας μέσα από συχνότερο ποιοτικό feedback των προϊσταμένων τους.
• Λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον υλοποίησης των στόχων, τον αντίκτυπο της απόδοσης σε σχέση με τους συναδέλφους, αλλά και το διαχρονικό ιστορικό ανάληψης απαιτητικών  αναθέσεων και επίτευξης αποτελεσμάτων, ενισχύοντας το Commitment και το Inspiration.
• Οδηγώντας σε αποτελέσματα που βασίζονται σε αποδεδειγμένες ενέργειες και όχι σε κλίμακες τυποποιημένων συμπεριφορών.
• Δίνοντας τη δυνατότητα στους People Managers να λαμβάνουν υπόψη τους τη μοναδικότητα του κάθε ρόλου, να προκρίνουν και να επικροτούν τα ταλέντα, χτίζοντας ολοκληρωμένα Career Paths και διευκολύνοντας το Succession Planning εντός του οργανισμού.

Το κύριο συστατικό αυτής της καινοτόμου πρωτοβουλίας είναι η έμφαση στην υγιή επικοινωνία. Ο νέος σχεδιασμός κατήργησε την αριθμητική κλίμακα, που είθισται να χρησιμοποιείται για να εκφράζεται ο βαθμός της επιτυχίας, αντικαθιστώντας την με αναλυτική περιγραφή των συστατικών επιτυχίας αλλά και των εστιών ανάγκης βελτίωσης κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση βασίζεται σε αποδεδειγμένες ενέργειες και εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου το αποτέλεσμά της να είναι η ουσιαστική βελτίωση. Στη θέση των αριθμητικών δεικτών, που συνηθίζεται να ταξινομούνται οι εργαζόμενοι βάσει των αποτελεσμάτων τους, χρησιμοποιούνται επαγγελματικές συμπεριφορές και δεξιότητες, με το εποικοδομητικό feedback να αποκτά την αρμόζουσα αμεροληψία και αντικειμενικότητα.

Succession Planning με development προσανατολισμό
Και το 2018 ο ισχυρός προσανατολισμός μας στο Succession Planning συνεπικουρείται από το χτίσιμο αναλυτικών Περιγραφών Θέσεων Εργασίας σε μορφή Χάρτη Ταλέντου, περιλαμβάνοντας Βασικές περιοχές Αποτελεσμάτων, Συνεισφοράς και Καθηκόντων κάθε ρόλου, Θεμελιώδεις Στόχους ανά περίπτωση, αλλά και απαιτήσεις σε δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρία, συμπεριφορές. Η αποτύπωση ανά ρόλο διευκολύνει τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των Calibration meetings, προκειμένου να είμαστε σε θέση να εστιάσουμε και στο εξωτερικό ταλέντο, φροντίζοντας για την επόμενη μέρα του οργανισμού, πόσο μάλλον στο εσωτερικό ταλέντο, επενδύοντας σε on the job trainings, special classrooms development programs ή/και HR Coaching, π.χ. People Manager Effectiveness sessions, Autocad, Digital Marketing skills, Negotiations skills, Operational Excellence seminars, Presentation skills, Customer Service Excellence programs, e-Tail Operations eLearnings, Project Management modules, Facility Management Excellence conferences και πλήθος άλλων. Ο κάθε People Manager έχει στη διάθεσή του ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που του δίνει τη δυνατότητα να αναδείξει τα ταλέντα της ομάδας του, να επιβραβεύσει τα δυνατά σημεία των ανθρώπων του και παράλληλα να τους δώσει το έναυσμα να αναπτύξουν τα αδύνατα τους σημεία, συμμετέχοντας στοιχειοθετημένα στα συντονισμένα Calibration meetings.

Coaching οργανισμού και αιτιολογημένη Στοχοθεσία
Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού υιοθετεί τη νέα Talents Development & Succession Planning Strategy, υλοποιώντας συναντήσεις, παρουσιάσεις και teleconferences με όλους τους People Managers Ελλάδας και Κύπρου, Κεντρικών γραφείων και Καταστημάτων. Διαδραματίζει, λοιπόν, το ρόλο του coach σε όλη τη διάρκεια της Αξιολόγησης, καθώς η υποστήριξη είναι απαραίτητη για τους Αξιολογούμενους, ώστε να μπορέσουν να φέρουν στην επιφάνεια τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ίδιους, αλλά και για τους Αξιολογητές, προκειμένου να επισημάνουν όλα εκείνα που θα αποτελέσουν κίνητρο βελτίωσης για τις ομάδες τους.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης και το γεγονός ότι το Performance Appraisal συγχρονίζεται με τη θέσπιση των στόχων του κάθε εργαζομένου. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι ότι όλοι στη Public γνωρίζουν πλέον με μεθοδικό και οργανωμένο τρόπο το «που στοχεύουν» αλλά και «πως θα το επιτύχουν». Παράλληλα όμως, η Public για να ανταποκρίνεται με δυναμική στις συνθήκες γύρω της, εισάγει ως μέρος της στρατηγικής την επικαιροποίηση της Στοχοθεσίας στα μέσα του έτους («Mid Year Goals update»), προκειμένου να είναι πλήρως δομημένη η εναρμόνιση με τις αλλαγές του περιβάλλοντος της.

    HRf.: Ποιες τάσεις/εξελίξεις θα επηρεάσουν άμεσα το HR;

M. M.: Το 2018 η παγκόσμια αγορά ενισχύει τη λειτουργική και στρατηγική έμφαση σε Predictive Analytics, Candidate & Employee Experience, στην απαίτηση των Millennials για άμεσο και σε πραγματικό χρόνο feedback Εξέλιξης, Graduates Employer Branding, εστίαση στην προσέγγιση των Passive Candidates μέσω Social Media, Gamification ως λύση ανάπτυξης ταλέντου και Remote Workplace. Το ερώτημα που τίθεται είναι διαρκές και μεγαλόπνοο: μπορεί η ελληνική πραγματικότητα να αφουγκραστεί ικανά τα διεθνή προστάγματα και να ακολουθήσει τις πλέον σύγχρονες πρακτικές, πετυχαίνοντας να ενισχύσει το Κίνητρο και τη διάθεση Εξέλιξης του Ανθρώπινου Δυναμικού; Στην Public το 2018 εντείνουμε τις ενέργειές μας, καθιστώντας μας το «ελληνικό Retail φυτώριο ταλέντων», με σύμμαχό τους Ανθρώπους μας και τη Διοίκηση της εταιρείας μας!

Το κείμενο υπογράφει ο Μιχάλης Μέτος, Human Resources Director, Public, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.