Περισσότερες από 35 εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις στην Ελλάδα εντόπισε η μελέτη που εκπόνησε η Boston Consulting Group σε συνεργασία με τη Microsoft, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναπτύχθηκε την τελευταία πενταετία.

Αναλυτικότερα, η μελέτη με τίτλο «Αξιοποιώντας την δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα» εξηγεί ότι για την επιτυχία των εφαρμογών AI, απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ως προς την κατάρτιση ενός χαρτοφυλακίου εφαρμογών σε ενιαίο σχέδιο, τη συστηματική προετοιμασία και εκτέλεση των εφαρμογών AΙ, αλλά και τη δημιουργία των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών.

Επιπλέον, ως κρίσιμες υποδομές αναφέρει τις πλατφόρμες cloud, τη σωστή δομή και διαχείριση των διαθέσιμων δεδομένων καθώς και τις τεχνικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.