Μέσα από τα προγράμματα ανάπτυξης καριέρας της Microsoft, προετοιμάζουμε τους νέους για την ένταξή τους σε μια απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά, ενθαρρύνοντάς τους να ανακαλύψουν τα φυσικά τους ταλέντα και να αναπτύξουν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες.

Στη Microsoft, αποστολή μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να επιτύχουν όσο το δυνατόν περισσότερα, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητές τους. Μέσα από μια σειρά καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία, διευκολύνεται η καθημερινότητά τους, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο. Έτσι, γίνονται πιο παραγωγικοί, εξασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στους νέους, όπου μέσα από μια σειρά εξειδικευμένων προγραμμάτων, τους προσφέρουμε τις κατάλληλες συνθήκες, τα απαραίτητα εργαλεία και τα εφόδια, ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, στοιχεία απαραίτητα για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους.

Οι νέοι που επιλέγονται να εργαστούν στη Microsoft καλύπτουν ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών οργανισμών και σχολών. Οι σπουδές, όμως, δεν αποτελούν το μοναδικό κριτήριο που θα καθορίσει εάν θα επιλεχθεί ή όχι για μια θέση ένας υποψήφιος. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι αξίες, η προσωπικότητα, το πάθος για την τεχνολογία, η συναισθηματική νοημοσύνη και η ικανότητα να μπορεί κάποιος να αντιλαμβάνεται και να υποστηρίζει τις ανάγκες των άλλων, είτε πρόκειται για πελάτη, συνεργάτη ή συνάδελφο. H Microsoft Ελλάς ξεκίνησε φέτος το ετήσιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (Internship), το οποίο προσφέρει ευκαιρίες καριέρας σε τελειόφοιτους και αποφοίτους ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Στόχος αυτής της ενέργειας, είναι η στήριξη των νέων, κατά τη διάρκεια της ένταξής τους σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης σημαντικών δεξιοτήτων και απόκτησης εμπειρίας, τα οποία θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Αυτό που κάνει τα προγράμματα πρακτικής άσκησης της Microsοft να ξεχωρίζουν, είναι το γεγονός ότι δίνουν την ευκαιρία στον ασκούμενο να αναλάβει έναν συγκεκριμένο, ενεργό ρόλο από την πρώτη κιόλας μέρα της πρακτικής του και να συμμετέχει σε projects τα οποία είναι σε εξέλιξη εκείνο το διάστημα, έχοντας ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού, δημιουργείται εξατομικευμένο πλάνο ανάπτυξης μέσα από το οποίο οι ασκούμενοι λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση και coaching, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη των φυσικών τους ταλέντων και κλίσεων. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα προγράμματα πρακτικής άσκησης είναι έμμισθα, και μπορεί να διαρκέσουν από 3 μέχρι 12 μήνες.

Πέρα από τα προγράμματα πρακτικής άσκησης, κορωνίδα των προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους αποτελεί το Microsoft Academy for College Hires (MACH) στο οποίο έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών, και το MACH MBA το οποίο έχει σχεδιαστεί για απόφοιτους ΜΒΑ. Τα δύο αυτά προγράμματα απευθύνονται σε φοιτητές και απόφοιτους που προέρχονται από ευρύ φάσμα ανώτατων πανεπιστημιακών σχολών, όπως σχολές Διοίκησης, Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με εργασιακή εμπειρία από 0 έως 7 έτη. Στόχος μας λοιπόν είναι, μέσω των διετών αυτών εντατικών προγραμμάτων ανάπτυξης καριέρας, να προσελκύσουμε υψηλού επιπέδου ταλέντα (hi-potential talents) από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, να τους παρέχουμε ένα εντατικό on- boarding πρόγραμμα με στόχο την ταχεία ανάπτυξη ηγετικών και άλλων δεξιοτήτων, εξασφαλίζοντας την επαγγελματική τους εξέλιξη ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν ηγετικές θέσεις στην εταιρεία μελλοντικά.

Επιπρόσθετα, τo πρόγραμμα αυτό, δίνει την ευκαιρία για συμμετοχή σε τρεις παγκόσμιες εκπαιδευτικές εβδομάδες, με μερικά από τα σπουδαιότερα στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας και της Microsoft Corporation. Επίσης, οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, εντάσσονται στην παγκόσμια κοινότητα MACH, η οποία αποτελείται από εκατοντάδες νέους απόφοιτους (MACHs) από όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η Microsoft παγκοσμίως, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα διευρυμένο δίκτυο επαφών. Οι MACHs απολαμβάνουν διάφορα προνόμια κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το πέρας του προγράμματος, όχι μόνο ως προς τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη της καριέρας τους εντός της Microsoft, αλλά και ως προς τις προαγωγές και μετακινήσεις σε άλλους ρόλους. Επίσης, οι μάνατζερ των MACHs εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο εστιάζει στις ανάγκες της νέας γενιάς και τον κατάλληλο τρόπο καθοδήγησης και ανάπτυξής τους. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι MACHs εντάσσονται μόνιμα στη Microsoft, είτε παραμένοντας στο ρόλο στον οποίο ξεκίνησαν είτε αναλαμβάνοντας κάποια άλλη θέση μέσα στην εταιρεία.