Το σύνολο του προσωπικού της θυγατρικής της Microsoft στην Ιαπωνία απαλλάχθηκε από την εργασία για πέντε συνεχόμενες Παρασκευές τον Αύγουστο του 2019, χωρίς περικοπή στη μισθοδοσία, με την εταιρεία να διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι όχι μόνο ένιωθαν πιο χαρούμενοι, αλλά αύξησαν και την παραγωγικότητα τους κατά 40%, με το 94% των εργαζομένων να δηλώνει ότι προτιμά τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας.

Εκτός, όμως, από την αύξηση της παραγωγικότητας, οι εργαζόμενοι είχαν 25% λιγότερο χρόνο απουσίας από τη δουλειά τους, ενώ μειώθηκε κατά 23% η κατανάλωση ηλεκτρισμού στα γραφεία και κατά 59% η χρήση χαρτιού για εκτύπωση. Σημειώνεται, βέβαια, ότι η Microsoft Ιαπωνίας έκανε απλώς μια δοκιμή και δεν έχει καταστεί σαφές κατά πόσο τέτοιες εργασιακές αλλαγές θα εφαρμοστούν σε μονιμότερη βάση, αν και σχεδιάζει μια ανάλογη δοκιμή το φετινό χειμώνα.