Εκπαίδευση και πιστοποίηση σε «πράσινες ψηφιακές δεξιότητες» (Green Skills) και στα ελληνικά διαθέτει πλέον δωρεάν η Microsoft, μέσω του Microsoft Sustainability Learning Centre, του LinkedIn και του Inco Academy.

Στόχος είναι η κατάρτιση νέων αποφοίτων που πρόκειται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, αλλά και το upskilling εργαζομένων σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα εξοπλίζουν τους ωφελούμενους με τεχνογνωσία για τη δημιουργία βιώσιμων ψηφιακών λύσεων, στρατηγικών βιώσιμου σχεδιασμού, πιο φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών, λύσεων και προϊόντων και την για αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων, με στόχο τη μείωση του αρνητικού αποτυπώματος στο περιβάλλον, ενώ χωρίζονται σε τρεις κατευθύνσεις: Πράσινη Υποδομή (Green Infrastructure), Πράσινο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Πράσινος Ψηφιακός Σχεδιασμός.