Με μότο «τα επιχειρηματικά αποτελέσματα είναι ο τελικός στόχος της τεχνολογίας του HR», ο Mike Theaker είναι ίσως από τους λίγους επαγγελματίες του HR που δικαιωματικά φέρει τον τίτλο του «HR Effectiveness expert».

Διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στο μετασχηματισμό και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παραδίδει το HR.

Πιο συγκεκριμένα, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στο σχεδιασμό στρατηγικής του HR, τις HR shared υπηρεσίες, το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής που αξιοποιεί η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη στρατηγική αξιοποίησης των πηγών του HR. Το απαύγασμα της εμπειρίας του μετουσιώνεται σε μία παρουσίαση που θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του HR Effectiveness Conference.

Ο M. Theaker θα υποστηρίξει ένθερμα και θα αποδείξει ότι προκειμένου μια επιχείρηση να αποκομίσει τα μέγιστα από την τεχνολογία, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει:

  • να επιτρέψει στις επιχειρηματικές ανάγκες να οδηγούν στις απαιτούμενες εφαρμογές,
  • να διαφυλάττει τα δεδομένα των εργαζομένων που υπάρχουν και μπορούν να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις,
  • να αξιοποιήσει τα συστήματα HRM που ευθυγραμμίζονται με το πνευματικό κεφάλαιο,
  • να εξετάσει εναλλακτικές για την παράδοση τεχνολογικών υπηρεσιών που μπορεί να μειώσουν τα κόστη ή να οδηγήσουν σε πιο πρακτικές λύσεις και
  • να εμπλέξει τα social media σε μια σειρά δραστηριοτήτων και πρακτικών.