Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 30% των ευρωπαίων ερευνητών και μόλις το 18% των καθηγητών πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του «She Figures».

Πρόκειται για μία έρευνα, που είδε το φως της δημοσιότητας στις αρχές του μήνα και αφορά στις στατιστικές και τους δείκτες για την ισότητα των φύλων στην επιστήμη.

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών ερευνητών αυξάνεται γρηγορότερα από ότι των ανδρών (+6,3% ετήσια σε σύγκριση με +3,7% από το 2002 μέχρι το 2006) και ανεξάρτητα από την αύξηση του αριθμού των γυναικών που κατακτούν PhDs, ο μικρός αριθμός της γυναικείας παρουσίας στις επιστήμες εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την Ευρώπη.

Η δημοσίευση της έρευνας συνέπεσε με τη 10η επέτειο του Helsinki Group on Women in Science, μέσω του οποίου τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζονται για την επίλυση θεμάτων ανισότητας των φύλων.