«Η τεχνολογία αποτελεί προέκταση του ανθρώπινου σώματος» ανέφερε ο καναδός στοχαστής και επικοινωνιολόγος Marshall McLuhan, ο άνθρωπος που προσέδωσε το περιεχόμενο της λέξης media όπως ακριβώς την αντιλαμβανόμαστε σήμερα και, αυτός ο οποίος δήλωνε ότι εμείς διαμορφώνουμε τα εργαλεία που στη συνέχεια διαμορφώνουν εμάς και την καθημερινότητά μας.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η τεχνολογία και τα επιτεύγματά της, βρίσκεται σε μία συνεχή και ταχύτατη εξέλιξη, ενώ πολλοί κάνουν λόγο πλέον για την 4η βιομηχανική επανάσταση.

Και όπως κάθε αλλαγή, πρόοδος ή «επανάσταση» επιφέρει τις δικές της αλυσιδωτές αντιδράσεις και εξελίξεις, έτσι και η ψηφιακή εποχή στην οποία έχουμε εισέλθει, αναμένεται να αλλάξει ποικιλοτρόπως όχι μόνο τις ζωές μας, αλλά και το επιχειρείν συνολικά.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες λοιπόν, είναι έτοιμες να μεταβάλλουν τον τρόπο διοίκησης, ηγεσίας και οργάνωσης των επιχειρήσεων, ενώ πλέον ετοιμάζονται να «κατακτήσουν» και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, δείχνοντας το δρόμο του μέλλοντος.

Με ποιον τρόπο οι όροι Data & HR analytics, HR Management Systems, Cloud Computing, μοντέλα Software-as-a-Service, digital & social recruiting, e-learning, gamification, workforce automation, data security κ.ά. επηρεάζουν και αλλάζουν το νέο ρόλο των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στην ψηφιακή οικονομία; Ποια ενδεδειγμένα εργαλεία και λύσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους τα στελέχη και με ποιον τρόπο μπορούν άριστα να τα αξιοποιήσουν;

Οι απαντήσεις θα δοθούν στο συνέδριο Digi HR, μέσα από τις παρουσιάσεις διεθνών και ελλήνων experts και practitioners.

Ραντεβού την 1η Νοεμβρίου!