Καμπάνια με τίτλο «Έχε Το Νου Σου, Σε Περιμένουν Σπίτι» υλοποιεί η Milkplan, με σκοπό την αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας των εργαζομένων σε όλα τα τμήματά της, από τα γραφεία και την παραγωγή, μέχρι και τους τεχνικούς που επισκέπτονται φάρμες.

Στο πλαίσιο αυτό, τις τελευταίες μέρες 130 εργαζόμενοι της εταιρείας παρακολούθησαν δύο ενδοεταιρικά σεμινάρια, με πυλώνες τη Βιοασφάλεια και την Ασφάλεια και την Υγεία στην παραγωγή.

Επιπρόσθετα, τον Μάιο θα λάβουν χώρα και οι λοιπές δράσεις της καμπάνιας, που περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις για τους ανθρώπους των γραφείων, αναβάθμιση ΜΑΠ με επιλογές υψηλής τεχνολογίας, Mobile app σε λειτουργία για την καταγραφή παρ’ ολίγων ατυχημάτων και ελέγχους εξοπλισμού εκτάκτου ανάγκης, όπως απινιδωτής, φαρμακεία και πυροσβεστήρες.