Η γενιά των Millennials (στην οποία ανήκουν όσοι γεννήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως το 2000) είναι έτοιμη να διανύσει μια υπερμαραθώνια διαδρομή καριέρας, κάνοντας όμως τα απαραίτητα διαλείμματα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας της ManpowerGroup.

Ως προτεραιότητα θέτουν την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, αλλά παραμένουν ανοικτοί σε κάθε νέα επαγγελματική πρόκληση. Βασιζόμενη σε παγκόσμια μελέτη 19.000 Millennials από 25 χώρες, η έρευνα παρέχει χρήσιμες συμβουλές με στόχο να βοηθήσει τους εργοδότες να αναθεωρήσουν τις πρακτικές που χρησιμοποιούν για την προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη των εργαζομένων της εν λόγω γενιάς. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της, η γενιά των Millennials προετοιμάζεται για να τρέξει έναν υπερμαραθώνιο καριέρας καθώς περισσότεροι από τους μισούς εκτιμούν ότι θα εργάζονται σε ηλικία άνω των 65, ενώ ποσοστό 27% πιστεύουν ότι θα εργάζεται στην ηλικία άνω των 70 και το 12% αναφέρει ότι πιθανότατα θα δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό φτάνει το 16%. Επιπρόσθετα, η γενιά των Millennials δουλεύει περισσότερες ώρες και σκληρότερα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, το 84% των Millennials προβλέπει διαλείμματα μεγαλύτερα των τεσσάρων εβδομάδων. Ταυτόχρονα, η γενιά αυτή είναι ανοικτή σε νέες ιδέες στην εργασία τους αλλά και σε νέες προκλήσεις. Παρόλο που σχεδόν τα 3/4 των εργαζόμενων Millennials έχουν πλήρη απασχόληση, περισσότεροι από τους μισούς είναι ανοικτοί σε νέους τρόπους εργασίας στο μέλλον – όπως να δουλεύουν ανεξάρτητα (freelance) κλπ, με το 34%, παγκοσμίως, να εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοαπασχόλησης.

Ποσοστό 93% των Millennials προτίθενται να ξοδέψουν χρήματα αλλά και προσωπικό χρόνο για περαιτέρω επιμόρφωση. Η έρευνα αναδεικνύει τη θετική συσχέτιση μεταξύ μίας επιτυχημένης καριέρας –ανώτερη μόρφωση και υψηλότερες αμοιβές– και της ικανότητας αλλά και επιθυμίας μάθησης (learnability).