Μια ενδιαφέρουσα και πρακτική θεματική παρουσίασε το CEO Clubs στις 22 Φεβρουαρίου αφιερωμένη στην ηγεσία, στην ενσυνειδητότητα, στις ικανότητες ενός επιτυχημένου ηγέτη καθώς και στα εμπόδια επιτυχούς ηγεσίας σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη.

Ο κεντρικός ομιλητής Βασίλης Ξυπολιάς (Mindfulness & MBSR Teacher, CFM/UMASS) αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ενσυνείδητης ηγεσίας, μέσω βιωματικών ασκήσεων που σκοπό είχαν να αναδείξουν την αξία της αυτοσυγκέντρωσης και της αξιοποίησης των πέντε αισθήσεων εμπλουτισμένων με σκέψεις και συναισθήματα, ώστε να επιτυγχάνονται οι ηγετικοί στόχοι με μεγαλύτερη ευκολία και λιγότερο άγχος. Η ενσυνείδητη ηγεσία, Mindful Leadership, εκδηλώνεται μέσω της Ηρεμίας, της Αυτοσυγκέντρωσης, της Σαφήνειας και της Συμπόνοιας, έννοιες οι οποίες γίνονται όλο και πιο σημαντικές την εποχή αυτή της αυξανόμενης τεχνολογίας, εποχή μέσα στην οποία ο άνθρωπος καλείται να στραφεί στα στοιχεία εκείνα που τον κάνουν άνθρωπο. Η Γεωργία Καρτσάνη, Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, δήλωσε: «Στη σύγχρονη εποχή, η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης αυξάνει το στρες και μειώνει την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι τα μέλη του CEO Clubs, σημαντικοί ηγέτες της χώρας μας, είναι ανοιχτοί σε προτάσεις και ιδέες που θα κάνουν τις εταιρείες τους πιο πετυχημένες και τους ανθρώπους τους πιο ευτυχισμένους».