Στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Μινέρβα στηρίζει και φέτος το έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης για τα 14 σπίτια που λειτουργεί και στα οποία μεγαλώνουν περισσότερα από 300 παιδιά.

Ειδικότερα, η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες των σπιτιών για έναν χρόνο, με τους ανθρώπους της να συμμετέχουν ενεργά και να εργάζονται εθελοντικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σημειώνεται, τέλος, ότι, παράλληλα, η Μινέρβα υποστηρίζει οργανισμούς, φορείς και ομάδες που δρουν τοπικά, στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.