Σημαντικές περικοπές, οι οποίες κυμαίνονται από 30% έως 40%, τόσο σε επίπεδο λειτουργικών δαπανών όσο και προσωπικού, περιλαμβάνουν τα νέα επιχειρησιακά σχέδια, που καταρτίζουν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, το εμπορίου και τον τουρισμό.

Σύμφωνα με τα σενάρια, τα οποία εξετάζουν παράγοντες αρμόδιων υπουργείων και συνδικαλιστικών φορέων, μέσα στο 2009 είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί έως και 3 ποσοστιαίες μονάδες η ανεργία, πλήττοντας αρχικά τον τουρισμό, τη μεταποίηση, το εμπόριο, καθώς και τις κατασκευές (κλάδοι στους οποίους δόθηκε ώθηση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες).

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος