«Ανάκαμψη» της μισθωτής εργασίας σε χαμηλότερα, όμως, επίπεδα αμοιβών (έως 11% μειωμένες κατά μέσο όρο) και ημερών ασφάλισης και κυρίως, σε θέσεις μερικής απασχόλησης, με μέσο μεικτό μισθό 430,51 ευρώ, κατέγραψε το ΙΚΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Ανακεφαλαιωτικές Περιοδικές Δηλώσεις που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις, σε διάστημα ενός χρόνου (μεταξύ του Μαρτίου ’13 και του Μαρτίου ’14) αυξήθηκαν τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων σε λειτουργία (+12,30%) όσο και των εργαζομένων – ασφαλιζόμενων στο ΙΚΑ (+ 13,90%), όμως τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές δεν βελτιώθηκαν, αντίστοιχα, αφού οι περισσότερες νέες θέσεις ήταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης (+ 38,82%) και ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 11,65%. Ο αριθμός των μερικώς απασχολουμένων τον Μάρτιο του 2014 έφτασε τους 437.461 από 315.130 (+38,82%), ενώ οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση και πλήρη μισθό αυξήθηκαν σε 1.234.544 από 1.129.246 (+9,32%).

Ο μέσος μεικτός μισθός των μερικώς απασχολουμένων περιορίστηκε στα 430,51 ευρώ από 514,99 ευρώ. Το ημερομίσθιο στα 24,49 ευρώ από 27,17 ευρώ, ενώ η μέση απασχόληση δεν ξεπέρασε τις 17,58 ημέρες έναντι 18,96 που ήταν τον Μάρτιο του 2013. Για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση ο μέσος μισθός μειώθηκε στα 1.249,45 ευρώ (-7,80%) και οι ημέρες εργασίας στις 23,31 από 23,77 και το μέσο ημερομίσθιο στα 53,60 ευρώ από 57,01 ευρώ. Τέλος, η μεγαλύτερη αύξηση θέσεων εργασίας καταγράφεται στον κλάδο των ξενοδοχείων και των εστιατορίων. Ακολουθούν το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, οι μεταποιητικές βιομηχανίες, οι μεταφορές και επικοινωνίες, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας και η εκπαίδευση.