Οι αναγγελίες προλήψεων τον Αύγουστο ανήλθαν σε 52.660, ελαφρά μειωμένες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους ενώ το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου (απολύσεις) και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Αύγουστο (39.410), εμφανίζεται αυξημένο κατά 10,31% από το 2009.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αναλυτικό στατιστικό δελτίο του ΟΑΕΔ για την κίνηση της αγοράς εργασίας τον Αύγουστο του 2010, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 569.222 άτομα. Στην περιφέρεια της Αττικής, αναλογεί το 35,13% των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,63%.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν κατά 520 άτομα ενώ το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων κατά τον Αύγουστο ανέρχεται σε 191.653 άτομα.

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας τον Αύγουστο ανέρχονται σε 25.380, μειωμένες κατά 8,78% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009 και κατά 13,72% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (29.417).