Σύμφωνα με τον Δείκτη για την Απασχόληση του Monster (Monster Employment Index) για τον Ιανουάριο του 2009, ο κλάδος του HR είναι ο πιο αποδυναμωμένος, όσον αφορά στη ζήτηση, σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς εργασίας.

Στο δείκτη, περιλαμβάνονται εκατομμύρια θέσεις εργασίας που βρίσκονται σε δικτυακούς τόπους.

Για τον Ιανουάριο, ο δείκτης απασχόλησης του HR ήταν 52 εν συγκρίσει με τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (321), της εκπαίδευσης/κατάρτισης (215), των μηχανικών (143) και της νομικής (127). Ωστόσο, οι προσλήψεις σε όλους τους τομείς βρίσκονται στα χαμηλότερα ποσοστά τους από το Μάιο του 2006. Ο Hugo Sellert, επικεφαλής της οικονομικής έρευνας του Monster Worldwide δήλωσε σχετικά: «η αγορά εργασίας είναι το προφανές αποτέλεσμα της βαθιάς ύφεσης. Υπάρχουν, ωστόσο, και θετικά σημεία όπως το γεγονός ότι η ζήτηση στον τομέα της υγείας και της παιδείας παραμένει σε υψηλά επίπεδα».

Πηγή: HR Magazine