Αισιόδοξα μηνύματα από τον τομέα της ναυτιλίας επιφύλαξε η έρευνα «Cost Reduction & Engagement», της Aon Hewitt που ολοκληρώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά με θέμα τις περικοπές δαπανών των εταιρειών, τους παράγοντες που επηρεάζουν τέτοιου είδους αποφάσεις, καθώς και την επίδραση των ενεργειών αυτών στην εμπιστοσύνη και δέσμευση των εργαζομένων.

Η εργασιακή αγορά στο Ναυτιλιακό κλάδο εμφανίζει αισιόδοξα αποτελέσματα σε σχέση με τη Γενική Αγορά όσον αφορά στην περικοπή δαπανών και τη δέσμευση των εργαζομένων, με τις εταιρείες να προβαίνουν σε λιγότερες ενέργειες μείωσης του εργασιακού κόστους και να επικεντρώνονται στη διακράτηση των εργαζομένων.

Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς μεθόδους περικοπής δαπανών των ναυτιλιακών εταιρειών είναι η μείωση προσλήψεων, ο περιορισμός των προαγωγών και οι περικοπές των ετήσιων bonuses, ενώ οι απολύσεις πραγματοποιούνται σε χαμηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τη Γενική Αγορά.

Αναφορικά με την απόδοση στην εργασία, αυτή εξακολουθεί να είναι το μεγάλο ζητούμενο και οι επιχειρήσεις καταβάλλουν έντονες προσπάθειες για να επαναπροσδιορίσουν τις πρακτικές τους στα συστήματα διαχείρισης της απόδοσης, προκειμένου να εφαρμόζουν πιο δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια αναφορικά με την πολιτική αποχωρήσεων.

Οι περικοπές δαπανών δεν αφήνουν αλώβητες τη δέσμευση και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων, παράμετροι που είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητοι» για την παραγωγικότητα. Σχεδόν το 55% των ναυτιλιακών εταιρειών αναφέρουν μειωμένη δέσμευση / εμπιστοσύνη των εργαζομένων, ενώ το 40% των εταιρειών ανησυχεί μήπως οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι αποχωρήσουν μόλις η ναυτιλιακή αγορά ανακάμψει.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ηγεσίας παραμένει έντονη στις επιλογές του 44% των εταιρειών του δείγματος για το 2011, ενώ σχεδόν 8 στις 10 ναυτιλιακές επιχειρήσεις σκοπεύουν να επενδύσουν στο σαφή προγραμματισμό ευκαιριών καριέρας. Η ανάγκη για επικοινωνία με τους εργαζομένους τους δείχνει να απασχολεί περισσότερες από τις μισές εταιρείες του δείγματος, εφαρμόζοντας τεχνικές εσωτερικής ενημέρωσης για τα εταιρικά οικονομικά τους αποτελέσματα, καθώς και την αξία των αμοιβών.