Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ διευκρίνισε το νέο καθεστώς, και όρισε τα άτομα που εμπίπτουν στο νόμο 4387/2016.

Οι δύο βασικές κατηγορίες συνταξιούχων που εμπίπτουν στο νέο καθεστώς και θα υποστούν μείωση της τάξης του 60% είναι όσοι καταστούν συνταξιούχοι από τις 13/5/2016 και μετά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης της εργασίας ή δραστηριότητάς τους, αλλά και όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από την έναρξη του νόμου Κατρούγκαλου (πριν από τις 13/5/2016), αλλά ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα από τις 13/5/2016 και μετά.

Ειδικά στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της γενικής κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξής τους για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους. Όπως διευκρινίζει η διοίκηση του ΕΦΚΑ, στο νέο καθεστώς εμπίπτουν μόνο συνταξιούχοι γήρατος, ενώ εξαιρούνται συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας και λόγω θανάτου (συντάξεις χηρείας).

Επίσης, διασώζονται οι συνταξιούχοι που έχουν ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ταυτόχρονα ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης πριν από τις 13/5/2016, οι οποίοι εντάσσονται στο παλαιό καθεστώς για την απασχόληση συνταξιούχων, όπως ισχύει κατά περίπτωση (π.χ. οι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν αναστολή σύνταξης, ενώ οι μισθωτοί περικοπή).