Αύξηση της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης και παράλληλη μείωση του ποσοστού των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας για την εξέλιξη των συμβάσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Ειδικότερα, το 2011 προχώρησαν στη σύναψη νέων συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής 3,68% λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το 2010. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης εμφανίζονται μειωμένες κατά 23,23%. Την ίδια ώρα αυξημένο κατά 3,84% είναι το ποσοστό των συμβάσεων μερικής απασχόλησης, ενώ κατά 6,52% έχει αυξηθεί η εκ περιτροπής απασχόληση.

Χαρακτηριστική είναι επίσης η αύξηση της μετατροπής των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών. Αναλυτικότερα, οι συμβάσεις που μετατράπηκαν το 2011 είναι αυξημένες κατά 121,94% όσον αφορά τη μερική απασχόληση, 476,73% για την εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και 5.521,67% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη, σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2010.

Ήδη τους έξι πρώτους μήνες του 2011 έχουν μετατραπεί 30.366 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης είτε σε συμβάσεις μερικής είτε σε συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας. Σημειώνεται ότι το 2010 μετατράπηκαν 26.253 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 54,6% σε σχέση με το 2009.

Σημειώνεται ότι το 2010 οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το το 66,9% των νέων συμβάσεων και το πρώτο εξάμηνο του 2011 το 59,77%.