Πτώση κατά 8,2% κατέγραψαν τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα το α’ πεντάμηνο του 2011, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010, και κατά 36,6% τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.

Κατά την ίδια περίοδο, οι επιθεωρητές εργασίας διερεύνησαν τις αιτίες 2.084 εργατικών ατυχημάτων, τα οποία αναγγέλθηκαν στο ΣΕΠΕ, εκ των οποίων τα 26 ήταν θανατηφόρα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα από τις περιφερειακές Υπηρεσίες Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης 10.601 έλεγχοι, οι οποίοι αφορούσαν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Επιβλήθηκαν συνολικά 1.080 κυρώσεις (339 μηνύσεις, 380 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.030.805 ευρώ και 361 διακοπές εργασιών). «Η πρόληψη, η συνεχής μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και η προαγωγή της υγείας των εργαζομένων αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας» αναφέρει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ, Μιχάλης Χάλαρης.

«Δεν παραβλέπουμε την ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, όμως πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και οι καλές επιχειρηματικές επιδόσεις ενισχύουν -ή πρέπει να ενισχύουν- την ποιότητα και τους όρους υγείας και ασφάλειας στην εργασία» τονίζει ο Μ. Χάλαρης.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι επιθεωρητές εργασίας προτιμούν την υποβολή μηνύσεων στους παραβάτες, αποφεύγοντας την επιβολή προστίμων, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Έτσι, παρατηρείται αύξηση των ποινικών κυρώσεων (μηνύσεων και μηνυτήριων αναφορών) κατά 1,2%, και μείωση των διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) για παραβάσεις από πλευράς εργοδοτών στους χώρους εργασίας κατά 16,80%. Μειωμένα κατά 5,20% εμφανίζονται και τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί.