Δραστική μείωση στα επιδόματα ανεργίας των εποχικά απασχολουμένων, κυρίως στους κλάδους του τουρισμού και της εκπαίδευσης, προβλέπουν τα νέα μέτρα που συμφώνησε η κυβέρνηση με την τρόικα στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

Με στόχο την εξοικονόμηση 280 εκατ. ευρώ μόνο από τις δαπάνες του ΟΑΕΔ, το υπουργείο Εργασίας θέτει χρονικό όριο σε όλους όσοι κάνουν χρήση των επιδομάτων ανεργίας για να μην επιτρέψει την καταβολή τους σε εποχικώς απασχολουμένους πέραν της 5ετίας.

Το συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά συμπεριλαμβάνεται στις πρόσφατες δεσμεύσεις της κυβέρνησης και δη του υπουργείου Εργασίας προς την τρόικα. Σε ό, τι αφορά το πρόβλημα που ανέκυψε και πάλι με την κατάργηση ή μη της διάταξης για την επέκταση ισχύος των κλαδικών συμβάσεων, η κατά τα φαινόμενα προδιαγεγραμμένη κατάργηση της δυνατότητας του εκάστοτε υπουργού να επεκτείνει την ισχύ των συμβάσεων πήρε και νέα αναβολή.