Η στασιμότητα στις προσλήψεις, η μείωση προσωπικού και οι αυξήσεις μισθών από 3 έως 6% είναι ορισμένα από τα από τα αποτελέσματα, της πανελλήνιας έρευνας «Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας» για το 2ο εξάμηνο του 2009 που διενεργείται από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School δύο φορές το χρόνο.

Το πιο πρόσφατο κύμα της έρευνας διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Μάιος-Ιούνιος 2009.

Ορισμένα από τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας είναι:
· Η πλειοψηφία των εταιρειών αναμένεται να μειώσει κατά το επόμενο εξάμηνο τις δραστηριότητές της όσον αφορά στην προσέλκυση και επιλογή νέων στελεχών. Ταυτόχρονα, αναμένει πτώση ή στασιμότητα στη ζήτηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους.
· Οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος θα διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, ενώ μία στις τέσσερις (25,3%) ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού της το επόμενο εξάμηνο.
· Οι αυξήσεις των μισθών στις μισές εταιρείες θα κυμανθούν από 3 έως 6% ενώ 12.8% των οργανισμών δε θα δώσει καθόλου αυξήσεις.
· Παρά το γενικότερο αρνητικό κλίμα, οι εταιρείες συνεχίζουν να δηλώνουν αισιόδοξες για το μέλλον τους (67,7%).
· Οι κλάδοι που θα παρουσιάσουν τα χαμηλότερα ποσοστά προσλήψεων είναι ο Τουρισμός, οι Κατασκευές και η Βιομηχανία, ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις που δείχνουν άνοδο για το επόμενο εξάμηνο και που προβλέπουν προσλήψεις είναι οι Φαρμακευτικές και οι Μεταφορικές/logistics.
· Και σε αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη/αποφοίτους και τους εξειδικευμένους επαγγελματίες (38,1% και 26,5% αντίστοιχα).

Η συλλογή στοιχείων για τον 1ο κύκλο (εξάμηνο) του 2010 θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2009-Ιανουάριος 2010. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και την πλήρη στατιστική ανάλυση και τα γραφήματα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/rci.