Καθοδικοί πορεία ακολουθούν οι μισθοί το τρέχον έτος. Οι μέσες αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας αναμένεται να μειωθούν κατά 10% περίπου.

Η τάση αυτή προβλέπεται πως θα διατηρηθεί και το 2013 κατά τη διάρκεια του οποίου θα λήξουν πολλές συλλογικές συμβάσεις. Ως αποτέλεσμα θα προκύψει νέα μείωση των μισθών κατά 9% στον ιδιωτικό τομέα.

Οι εκτιμήσεις αυτές διατυπώνονται στην ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία παρουσίασε ο διοικητής της, Γιώργος Προβόπουλος, στη γενική συνέλευση των μετόχων της. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πραγματικές αποδοχές (προσμετράται και η αρνητική επίδραση του πληθωρισμού) των εργαζομένων μειώνονται φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και το 2013 θα κλείσουν μία τετραετία σταθερής υποχώρησης. Το 2010 υποχώρησαν κατά 9,1%, πέρυσι κατά 6,4% και φέτος μεταξύ 9,3% και 10,1% σε μέσα επίπεδα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας, η σωρευτική μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στη διετία 2012 – 2013 θα φθάσει έως το 12,6% στο σύνολο της οικονομίας και έως το 16,3% στον ιδιωτικό τομέα. Επιτυγχάνεται έτσι από το 2013 κιόλας ο στόχος του Μνημονίου για μείωση κατά 15% έως το 2014.