Ο ρυθμός προσλήψεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Έρευνα της Manpower για τις προοπτικές απασχόλησης, αναμένεται να επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών.

Θετικό, ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει το κλίμα στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς οι εργοδότες σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας που διερευνήθηκαν αναφέρουν θετικά σχέδια προσλήψεων. Τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας για την Ελλάδα προέκυψαν από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 751 Ελλήνων εργοδοτών, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έρευνας που διεξάγεται εδώ και 45 χρόνια σε 33 χώρες, με τη συμμετοχή σχεδόν 55.000 εργοδοτών.

Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για το διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2008 αγγίζουν το +12%, μειωμένες κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το 23% των Ελλήνων εργοδοτών που συμμετείχαν στην Έρευνα, αναφέρουν ότι θα προχωρήσουν σε προσλήψεις κατά το επόμενο τρίμηνο, το 11% δηλώνουν ότι αναμένουν μείωση των ατόμων που απασχολούν, το 60% αναφέρουν ότι δε θα υπάρξει μεταβολή στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, ενώ το 6% των εργοδοτών δηλώνουν αβέβαιοι ως προς την πορεία της απασχόλησης για το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2008.

Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης προκύπτουν όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό αυτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το ερχόμενο τρίμηνο. Ωστόσο, η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στους κλάδους: χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εργοδότες σε 29 από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα της Manpower αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2008, ενώ στις υπόλοιπες τρεις χώρες αναφέρουν αρνητικές προοπτικές για την απασχόληση. Ωστόσο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο οι εργοδότες στην πλειοψηφία τους (σε 25 από τις 33 χώρες) αναμένουν μείωση του ρυθμού αύξησης των εργαζομένων.