Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν ότι έχουν επιβραδύνει το ρυθμό των προσλήψεων λόγω της πλεονάζουσας προσφοράς σε σχέση με τη ζήτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που υλοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH για λογαριασμό του kariera.gr σε 237 διευθυντικά στελέχη και HR managers.

Το 30% των εργοδοτών δηλώνουν ότι σκοπεύουν να προσλάβουν υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008, ενώ το 39% των επιχειρήσεων υποστήριξαν πως έχουν μειώσει το ρυθμό των προσλήψεων σε σύγκριση με το 2007 λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης. Το παράδοξο είναι ότι παρά την οικονομική κατάσταση, περισσότεροι από τους μισούς (53%) Έλληνες εργοδότες δηλώνουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν ανοικτές θέσεις.

Πάντως, το 15% των εργοδοτών αναμένουν ότι η οικονομία θα αρχίσει να βελτιώνεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008, επιτρέποντας νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και αυξήσεις προσωπικού. Το 20% προσδοκά βελτίωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, ενώ το 13% δήλωσε ότι η οικονομία, ενδεχομένως, θα αντιστραφεί γύρω στο δεύτερο εξάμηνο του 2009.

Τα τμήματα των επιχειρήσεων, όπου αναμένονται να γίνουν οι περισσότερες προσλήψεις σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι: πωλήσεις (31%), διοίκηση/υπαλλήλους/γραμματεία (19%), εξυπηρέτηση πελατών (15%), λογιστικές/οικονομικές υπηρεσίες (13%), IT (13%) και marketing (12%).

Το 23% των διευθυντικών στελεχών ανέφεραν ότι υπήρξαν απολύσεις στους οργανισμούς τους κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, το 77% ανέφερε ότι δεν προέκυψαν απολύσεις, το 14% αναμένουν απολύσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008, ενώ το 85% δεν αναμένουν καμία αλλαγή.

Προκειμένου να προσληφθούν και να διατηρηθούν ειδικευμένα ταλέντα, το 74% των εργοδοτών προσδοκούν να αυξήσουν τους μισθούς των πλήρως απασχολημένων, μόνιμων υπαλλήλων αυτό το τρίμηνο κατά 11% ή και περισσότερο. Το 19% ανέφεραν ότι δε σκοπεύουν να αλλάξουν τα επίπεδα αποζημίωσης.