Η νέα μελέτη του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ αναδεικνύει ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία της αγοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια από πλευράς μισθολογικών απολαβών, τόσο για τους δημόσιους υπαλλήλους, όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφεται μείωση κατά 25,6% του μέσου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων μέσα σε διάστημα 12 ετών και συγκεκριμένα μεταξύ 2008 – 2020. Όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, στη δεκαετία 2010-2020, υπάλληλοι με μισθό:

  • Κάτω των 900 ευρώ, αυξήθηκαν στο 20% του συνόλου (συγκριτικά με 12% το 2010),
  • 900-1.000 ευρώ αυξήθηκαν στο 10% του συνόλου (από 6%)
  • 1.000-1.100 ευρώ αυξήθηκαν στο 16% (από 11%)
  • 1.100-1.300 ευρώ αυξήθηκαν στο 32% (από 29%)
  • 1.300-1.600 ευρώ μειώθηκαν στο 17% (από 27%)
  • άνω των 1.600 ευρώ μειώθηκαν στο 6% (από 15%)

Παράλληλα, εξετάζοντας τη μεταβολή των μισθών κατά επάγγελμα την περίοδο 2010 έως 2020 οι απολαβές στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη μειώθηκαν κατά 11,2%, ειδικότερα από 1.632 σε 1.449 ευρώ, ενώ οι μειώσεις στους επιστήμονες (γιατροί, δάσκαλοι, καθηγητές, κ.λπ.) ανήλθαν σε 15,8%, δηλαδή από 1.366 ευρώ σε 1.150 ευρώ. Αντίστοιχα, οι μειώσεις στους τεχνικούς ανήλθαν και αυτές σε 13,4% από 1265 ευρώ σε 1096 ευρώ.

Ο μέσος μισθός των γιατρών μειώθηκε κατά 10,5% από 1.443 ευρώ σε 1.291 ευρώ, αντίστοιχα ο μισθός των εκπαιδευτικών μειώθηκε κατά 15,7% από 1.311 ευρώ σε 1.105 ευρώ, των τεχνικών υγείας κατά 11,9% από 1.176 ευρώ σε 1.036 ευρώ και τέλος ο μισθός των υπαλλήλων γραφείου γενικών καθηκόντων κατά 14,7% από 1.196 ευρώ σε 1.020 ευρώ. Αντίστοιχα, παρατηρείται ότι η μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ανέρχεται σε 11,5% στο κλάδο της υγείας, σε 15,8% στον κλάδο της εκπαίδευσης και σε 15% στο κλάδο της δημόσιας διοίκησης.