Η μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών απέχει περισσότερο από 50 χρόνια, αποκαλύπτει έρευνα του XpertHR και του Chartered Management Institute (CMI).

Η έρευνα με τίτλο «2010 National Management Salary Survey» δείχνει ότι οι μισθοί των γυναικών έχουν αυξηθεί κατά 2,8%, τους τελευταίους 12 μήνες, σε σύγκριση με 2,3%, που αποτελεί τη μισθολογική αύξηση των ανδρών. Ωστόσο, στη Βρετανία, ο μέσος μισθός για έναν άνδρα manager είναι αυξημένος κατά £10.071 σε σχέση με το μισθό μιας γυναίκας και φαίνεται ότι οι γυναίκες θα πρέπει να περιμένουν έως και 57 χρόνια μέχρι να εξισωθούν μισθολογικά. Στον κλάδο της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού οι μισθοί των γυναικών αυξήθηκαν κατά 3,1% τον τελευταίο χρόνο σε αντιδιαστολή με 2,9% των ανδρών.

Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση, ο άνδρας manager αμείβεται περισσότερο από τη γυναίκα manager με τη διαφορά αυτή να αγγίζει τα £7,847. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο χώρο του HR οι γυναίκες θα πρέπει να περιμένουν για να εξισωθούν μισθολογικά έως και 107 χρόνια, γεγονός που καθιστά το HR τον κλάδο με τη μεγαλύτερη αναμονή για ίσες αμοιβές των δύο φύλων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αποκαλύφθηκε και μια μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και σε επίπεδο ροής – ανανέωσης προσωπικού (employee turnover). Τους τελευταίους 12 μήνες, το 4,5% του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού βίωσε την απόλυση σε σύγκριση με μόλις 3% των ανδρών.

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τους μειωμένους μισθούς οδήγησαν σε δραματική αύξηση των παραιτήσεων, ιδιαίτερα στα υψηλόβαθμα στελέχη, όπου 7,7% των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις παραιτήθηκαν σε σχέση με 3,6% των ανδρών.

Πηγή: PersonnelToday