Ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Σ.Δ.Α.Δ.Ε) - Παράρτημα Βορείου Ελλάδος και το ALBA Graduate Business School, στις 26 Απριλίου 2016, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας και δεσμεύτηκαν ότι θα εργαστούν από κοινού για την επίτευξη των σκοπών τους.

Η συνεργασία τους περιλαμβάνει: α) συνέργεια στο σχεδιασμό κοινών ενεργειών επιστημονικού, επιμορφωτικού ερευνητικού και τεχνολογικού χαρακτήρα που άπτονται του ενδιαφέροντος των δύο φορέων, β) ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για τη διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης κοινών ή/και συμπληρωματικών δράσεων μεταξύ των δύο φορέων, γ) συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων επιστημονικού ή/και επιμορφωτικού χαρακτήρα, δ) ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ε) ένταξη στον Σ.Δ.Α.Δ.Ε μεταπτυχιακών φοιτητών που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με το HR ως δόκιμα μέλη καθώς και αποφοίτων που ήδη απασχολούνται στο χώρο, ως τακτικά μέλη, στ) συνεργασία στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επιχειρηματικής Ηθικής σε τομείς όπως: Καταπολέμηση ανεργίας αποφοίτων, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Εργασιακή Ψυχολογία.